« Heb 7:23 List do Hebrajczyków 7:24 Heb 7:25 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(7:12b) Lecz ten przeto (iż) trwa na wieki, nie odmienne ma offiarnictwo.
2.WUJEK.1923Ale ten, iż na wieki trwa, wiekuiste ma kapłaństwo.
3.RAKOW.NTA ten, iż trwa na wieki, ma ofiarownictwo które na inszego przyść nie może.
4.GDAŃSKA.1881Ale ten, iż na wieki zostaje, wieczne ma kapłaństwo,
5.GDAŃSKA.2017Ten zaś, ponieważ trwa na wieki, ma kapłaństwo nieprzemijające.
6.JACZEWSKIten zaś, dla tego że jest nieśmiertelnym, ma wieczne kapłaństwo.
7.SYMONten zaś ponieważ pozostaje na wieki, ma wieczne kapłaństwo.
8.MARIAWICIale Ten dlatego, że trwa na wieki, ma wiekuiste kapłaństwo.
9.DĄBR.WUL.1973ale ten dlatego, że pozostaje na wieki, wieczne ma kapłaństwo.
10.DĄBR.GR.1961ale ten dlatego, że pozostaje na wieki, nieprzemijające ma kapłaństwo.
11.TYSIĄCL.WYD5Ten właśnie, ponieważ trwa na wieki, ma kapłaństwo nieprzemijające.
12.BRYTYJKAAle Ten sprawuje kapłaństwo nieprzechodnie, ponieważ trwa na wieki.
13.POZNAŃSKAOn natomiast, ponieważ trwa na wieki, posiada kapłaństwo nieprzemijające.
14.WARSZ.PRASKAto Ten, ponieważ trwa na wieki, posiada kapłaństwo wiekuiste.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś on posiada trwałe kapłaństwo, z powodu pozostawania niezmienionym na wieczność.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITTen natomiast, dzięki temu, że jest wieczny, sprawuje kapłaństwo nieprzemijające.
17.TOR.PRZ.2023Ten natomiast, na wieki pozostaje, bo ma kapłaństwo nieprzechodnie.