« Heb 7:24 List do Hebrajczyków 7:25 Heb 7:26 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(7:13) Zkąd też zbawić dostatecznie może przychodzące przezeń ku Bogu, zawżdy żywąc na (to żeby się mógł) przyczyniać za nimi.
2.WUJEK.1923Przetóż i zbawić na wieki może przystępujące przez niegóż do Boga: zawsze żywiąc, aby się wstawiał za nami.
3.RAKOW.NTStąd i zbawić zawsze doskonale może ty, którzy przystępują prze zeń do Boga, zawsze żywiąc, aby się przyczyniał za nimi.
4.GDAŃSKA.1881Przetoż i doskonale zbawić może tych, którzy przez niego przystępują do Boga, zawsze żyjąc, aby orędował za nimi.
5.GDAŃSKA.2017Dlatego też całkowicie może zbawić tych, którzy przez niego przychodzą do Boga, bo zawsze żyje, aby wstawiać się za nimi.
6.JACZEWSKITa też jest przyczyna, że zbawić on może tych, którzy przezeń do Boga się udają: bo on nigdy nie umierając, zawsze się za nami wstawia do Boga.
7.SYMONPrzetoż i zbawiać może na wieki tych, którzy przez niego przystępują do Boga, bo żyje zawsze, aby się wstawiał za nami.
8.MARIAWICIStąd też może i zbawiać na wieki przystępujących przez Niego do Boga, zawsze żyjąc, aby się przyczyniał za nami.
9.DĄBR.WUL.1973Stąd też i zbawiać na wieki może tych, którzy przez niego przystępują do Boga, bo żyje zawsze, aby się wstawiać za nami.
10.DĄBR.GR.1961Dlatego tych, którzy przez niego przystępują do Boga, może zbawić w całej pełni, bo żyje zawsze, aby się wstawiać za nimi.
11.TYSIĄCL.WYD5Przeto i zbawiać na wieki może całkowicie tych, którzy przez Niego przystępują do Boga, bo wciąż żyje, aby się wstawiać za nimi.
12.BRYTYJKADlatego też może zbawić na zawsze tych, którzy przez niego przystępują do Boga, bo żyje zawsze, aby się wstawiać za nimi.
13.POZNAŃSKAPrzeto i zbawiać może w sposób doskonały tych, którzy przez Niego przychodzą do Boga, bo zawsze żyje, aby wstawiać się za nimi.
14.WARSZ.PRASKADlatego też może zbawiać wszystkich, którzy kiedykolwiek żyć będą, byleby tylko zechcieli zbliżyć się do Boga przez Niego. On bowiem żyje po to, aby wstawiać się za nami.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Stąd też może całkowicie ratować tych, którzy przez niego przychodzą do Boga; zawsze żyjąc, by za nich prosić.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITMoże On zatem na zawsze zbawić tych, którzy przez Niego przychodzą do Boga - bo wciąż żyje, aby się za nimi wstawiać.
17.TOR.PRZ.2023Dlatego też, może całkowicie zbawiać tych, którzy przez Niego przystępują do Boga; bo zawsze żyje, aby wstawiać się za nimi.