« Heb 7:26 List do Hebrajczyków 7:27 Heb 7:28 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(7:15) Który niepotrzebuje co dzień, jako oni arcyoffiarnicy, pierwej za swoje grzechy offiar przynosić, potym za ludskie. Bo to uczynił raz siebie przyniozszy.
2.WUJEK.1923Który nie ma potrzeby na każdy dzień jako kapłani pierwej za występki swoje ofiarować, potem za ludzkie; bo to uczynił raz, siebie ofiarowawszy.
3.RAKOW.NTKtóry nie ma na każdy dzień potrzeby, jako przedniejszy Ofiarownicy, pierwej za własne grzechy ofiary przynosić potym za ludzkie. Bo to uczynił raz, samego siebie ofiarowawszy.
4.GDAŃSKA.1881Który by nie potrzebował na każdy dzień, jako oni najwyżsi kapłani, pierwej za swoje grzechy własne ofiar sprawować, a potem za ludzkie; bo to uczynił raz samego siebie ofiarowawszy.
5.GDAŃSKA.2017Który nie musi codziennie, jak tamci najwyżsi kapłani, składać ofiar najpierw za własne grzechy, a potem za grzechy ludu. Uczynił to bowiem raz, ofiarując samego siebie.
6.JACZEWSKINie potrzebuje on, jako poprzedni kapłani, składać codzienne ofiary naprzód za siebie a potem za lud: on jedną złożył ofiarę, ale w ofierze tej złożył samego siebie.
7.SYMONktóry nie potrzebuje, jak owi arcykapłani, w każdy dzień doroczny sprawować ofiary najpierw za przewinienia swoje, a potem za przewinienia ludu, gdyż to uczynił raz jeden, ofiarowawszy samego siebie.
8.MARIAWICIKtóremu nie było tego potrzeba, aby jako inni Kapłani, na każdy dzień najpierw za Swoje grzechy ofiarował ofiary, a potem za ludzkie; albowiem Ten raz to uczynił, ofiarując Samego Siebie.
9.DĄBR.WUL.1973Nie ma on potrzeby, jak inni kapłani, składać codziennie najpierw ofiary za swe przewinienia, a potem za przewinienia ludu. To bowiem uczynił raz jeden ofiarowawszy samego siebie.
10.DĄBR.GR.1961Nie ma on potrzeby, jak inni arcykapłani, składać codziennie najpierw ofiary za swoje grzechy, a potem za grzechy ludu. To bowiem uczynił już raz na zawsze, ofiarowawszy samego siebie.
11.TYSIĄCL.WYD5takiego, który nie jest zobowiązany, jak inni arcykapłani, do składania codziennej ofiary najpierw za swoje grzechy, a potem za grzechy ludu. To bowiem uczynił raz na zawsze, ofiarując samego siebie.
12.BRYTYJKAKtóry nie musi codziennie, jak inni arcykapłani, składać ofiar najpierw za własne grzechy, następnie za grzechy ludu; uczynił to bowiem raz nazawsze, gdy ofiarował samego siebie.
13.POZNAŃSKANie potrzebuje on codziennie, jak arcykapłani, składać ofiar najpierw za własne grzechy, a potem za grzechy narodu; uczynił to bowiem raz na zawsze, złożywszy siebie samego w ofierze.
14.WARSZ.PRASKAtakiego, który nie musi, jak inni arcykapłani, składać codziennie ofiary naprzód za swoje grzechy, a potem za grzechy całego ludu. Uczynił to jeden raz na zawsze, kiedy siebie samego złożył w ofierze.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nie ma on potrzeby codziennie składać ofiar, najpierw za własne winy, a potem ludu tak jak tamci arcykapłani bo uczynił to raz na zawsze, gdy ofiarował samego siebie.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITTaki, który nie musi codziennie, jak inni arcykapłani, składać ofiar najpierw za własne grzechy, a następnie za grzechy ludu. On uczynił to raz na zawsze, gdy złożył w ofierze samego siebie.
17.TOR.PRZ.2023Nie ma On potrzeby codziennie, jak inni arcykapłani, najpierw składać ofiary za własne grzechy, a potem za lud; uczynił to bowiem raz na zawsze, gdy ofiarował samego siebie.