« Heb 7:2 List do Hebrajczyków 7:3 Heb 7:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(6:23) Bez ojca, bez matki, bez rodu, ani początku dni, ani żywota końca mając. Lecz przypodobany synowi Bożemu trwa offiarnikiem na wieki.
2.WUJEK.1923Bez ojca, bez matki, bez wyliczenia rodu, nie mając ani początku dniów ani końca żywota; a przypodobany Synowi Bożemu, trwa kapłanem na wieki.
3.RAKOW.NTBez ojca, bez matki, bez rodu, ani początku dni, ani żywota końca mając; ale przypodobany Synowi Bożemu, trwa Ofiarownikiem na wieki.
4.GDAŃSKA.1881Bez ojca, bez matki, bez rodu, ani początku dni, ani końca żywota nie mając, ale przypodobany będąc Synowi Bożemu, zostaje kapłanem na wieki.
5.GDAŃSKA.2017Bez ojca, bez matki, bez rodowodu, niemający ani początku dni, ani końca życia, ale upodobniony do Syna Bożego, pozostaje kapłanem na zawsze.
6.JACZEWSKIMelchysedech ten wzmiankowany jest bez ojca, bez matki, bez rodowodu; nie masz tu mowy ani o jego urodzeniu, ani o jego śmierci. Z tego względu jest on obrazem Syna Bożego, jest wiecznym kapłanem.
7.SYMONbez ojca, bez matki, bez rodowodu, jak gdyby nie miał ani początku dni, ani końca żywota, i dlatego przypodobany do syna Bożego, pozostaje kapłanem na wieki.
8.MARIAWICIbez ojca, bez matki, bez rodowodu, nie mając ani początku dni, ani końca życia, będąc przypodobany Synowi Bożemu, trwa Kapłanem na wieki.
9.DĄBR.WUL.1973Bez ojca, bez matki, bez rodowodu, nie mając ani początku dni, ani końca życia, upodobniony do Syna Bożego pozostaje kapłanem na wieki.
10.DĄBR.GR.1961Bez ojca, bez matki, bez rodowodu, nie mając ani początku dni, ani końca życia, upodobniony do Syna Bożego pozostaje kapłanem na wieki.
11.TYSIĄCL.WYD5Bez ojca, bez matki, bez rodowodu, nie ma ani początku [swych] dni, ani też końca życia, upodobniony zaś do Syna Bożego, pozostaje kapłanem na zawsze.
12.BRYTYJKABez ojca, bez matki, bez rodowodu, nie mający ani początku dni, ani końca życia, lecz podobny do Syna Bożego, pozostaje kapłanem na zawsze.
13.POZNAŃSKABez wzmianki o ojcu czy matce, bez rodowodu, bez wskazania początku dni i końca życia - upodobniony zatem do Syna Bożego - pozostaje kapłanem na wieki.
14.WARSZ.PRASKANikt nie zna jego ojca ani matki, ani żadnego spośród jego przodków; nigdzie nie mówi się ani o jego narodzinach, ani o śmierci. Jest pod tym względem podobny do Syna Człowieczego. Pozostaje na wieki kapłanem.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.bez ojca, nie mający matki, bez rodowodu, nie mający ani początku dni, ani końca życia; a będąc upodobniony do Syna Boga na zawsze trwa jako kapłan.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITBez ojca, bez matki, bez rodowodu, bez początku swoich dni i bez końca życia - podobny w tym do Syna Bożego - pozostaje on kapłanem nieprzerwanie.
17.TOR.PRZ.2023Bez ojca, bez matki, bez rodowodu, nie mający ani początku dni, ani końca życia, ale będąc podobnym do Syna Bożego, trwa jako kapłan nieprzerwanie.