« Heb 7:3 List do Hebrajczyków 7:4 Heb 7:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(6:24) A przypatrzcie się jako (to) wielki tento, któremu i dziesięcinę dał Abraham patryarcha z korzyści.
2.WUJEK.1923A przypatrzcie się, jako to wielki, któremu też dziesięcinę z rzeczy przedniejszych dał Abraham Patryarcha.
3.RAKOW.NTA przypatrujcie się, jako wielki to, któremu też dziesięcinę Abraam dał z łupów on Patriarcha.
4.GDAŃSKA.1881Obaczcież tedy, jako wielki ten był, któremu też dziesięcinę z łupów dał Abraham patryjarcha.
5.GDAŃSKA.2017Rozważcie więc, jak wielki był ten, któremu sam patriarcha Abraham dał dziesięcinę z łupu.
6.JACZEWSKIOtóż przypatrzmy się, kto jest ten Melchysedech, któremu Abraham patryarcha złożył dziesięcinę z przedniejszych rzeczy.
7.SYMONPrzypatrzcie się tedy, jak zacny jest ten, któremu sam Abraham patrjarcha dał dziesięciny z najbogatszych łupów.
8.MARIAWICIPatrzcie tedy, jako zacnym był ten, któremu Abraham patryarcha dał dziesięciny co z najlepszych rzeczy.
9.DĄBR.WUL.1973A przypatrzcie się, jak dostojny jest ten, któremu i patriarcha Abraham dał dziesięcinę z tego, co miał najlepszego.
10.DĄBR.GR.1961A przypatrzcie się, jak dostojny jest ten, któremu i patriarcha Abraham dał dziesięcinę z tego, co miał najlepszego.
11.TYSIĄCL.WYD5Rozważcie, jak wielki jest ten, któremu sam patriarcha Abraham dał dziesięcinę z najlepszego łupu.
12.BRYTYJKAPatrzcie tedy, jak wielki jest ten, któremu nawet patriarcha Abraham dał dziesięcinę z najlepszego łupu.
13.POZNAŃSKAWidzicie więc, jak wielki był ten, któremu Abraham jako głowa narodu dał dziesiątą część z najlepszych zdobyczy.
14.WARSZ.PRASKAZastanówcie się więc sami, jak wielkim jest ten, któremu sam Abraham patriarcha złożył dziesięcinę ze swego najcenniejszego łupu.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Patrzcie, jak wielki jest Ten, któremu patriarcha Abraham dał dziesięcinę z łupów.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITZauważcie zatem, jak wielki jest ten, któremu nawet patriarcha Abraham dał dziesięcinę z najlepszego łupu.
17.TOR.PRZ.2023Zauważajcie więc, jak wielki jest ten, któremu nawet patriarcha Abraham dał dziesięcinę z najlepszej części.