« Heb 7:5 List do Hebrajczyków 7:6 Heb 7:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(6:26) Lecz ten co bez rodu, ich dziesięciny wziął u Abrahama, i onego który miał obietnice błogosławił.
2.WUJEK.1923Lecz którego naród nie jest poczytan między nimi, dziesięcinę brał od Abrahama i tego, który miał obietnice, błogosławił.
3.RAKOW.NTLecz ten którego naród nie bywa poczytan z nich, dziesięcinę brał od Abraama, i onemu który miał obietnice błogosławił.
4.GDAŃSKA.1881Ale ten, którego ród nie jest poczytany między nimi, dziesięcinę wziął od Abrahama i temu, który miał obietnicę, błogosławił.
5.GDAŃSKA.2017Lecz ten, który nie wywodził się z ich rodu, otrzymał dziesięcinę od Abrahama i pobłogosławił temu, który miał obietnice.
6.JACZEWSKITymczasem obcy dla tego rodu, Melchysedech, bierze dziesięcinę od Abrahama, i błogosławi temu, który od Boga objetnicę otrzymał.
7.SYMONale tam brał dziesięcinę od Abrahama ten, który nie był z ich rodu, i błogosławił tego, który otrzymał był obietnice.
8.MARIAWICIAle tutaj ten, którego ród nie był zaliczony do nich, dziesięcinę brał od Abrahama, i temu, który miał obietnicę, błogosławił.
9.DĄBR.WUL.1973Ale tamten nie należał do ich rodu, a wziął dziesięcinę od Abrahama i błogosławił tego, który miał obietnicę.
10.DĄBR.GR.1961Ale tamten nie należał do ich rodu, a wziął dziesięcinę od Abrahama i pobłogosławił tego, który miał obietnice.
11.TYSIĄCL.WYD5Tamten jednak, który nie wywodził się z ich rodu, otrzymał dziesięcinę od Abrahama i pobłogosławił tego, który miał obietnice.
12.BRYTYJKAAle tamten, który nie wywodził od nich swego rodu, otrzymał dziesięcinę od Abrahama i pobłogosławił temu, który miał obietnicę.
13.POZNAŃSKAAle ów przyjął dziesięcinę od Abrahama, nie należąc do ich rodu, i pobłogosławił tego, który otrzymał obietnicę.
14.WARSZ.PRASKATymczasem Melchizedek nie wywodził się z tego rodu, a jednak otrzymał dziesięcinę od Abrahama z wszystkiego, co ten posiadał, i sam udzielił błogosławieństwa temu, który miał obietnice od Boga.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś Ten, co nie ma ustalonego z nich rodowodu, otrzymał dziesięcinę Abrahama oraz pobłogosławił temu, który miał obietnicę.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITMelchizedek jednak, nienależący do nich, przyjął dziesięcinę od samego Abrahama i pobłogosławił temu, który otrzymał obietnicę.
17.TOR.PRZ.2023Ale ten, którego rodowód nie wywodzi się od nich, wziął dziesięcinę od Abrahama i temu, który ma obietnicę, błogosławił.