« Heb 7:8 List do Hebrajczyków 7:9 Heb 7:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(6:29) A iż tak mam rzec, przez Abrahama i sam Lewi co dziesięciny bierze, dał dziesięcinę (onemu.)
2.WUJEK.1923A (iżby się tak rzekło) przez Abrahama i Lewi, który brał dziesięciny, oddał dziesięcinę.
3.RAKOW.NTA, iż słowo rzekę: przez Abraama, i Lewi który dziesiciny bierze, oddał dziesięcinę.
4.GDAŃSKA.1881A iż tak rzekę i sam Lewi, który dziesięciny bierze, dał w Abrahamie dziesięcinę.
5.GDAŃSKA.2017I jeśli tak można powiedzieć, także Lewi, który otrzymuje dziesięciny, dał dziesięcinę w Abrahamie.
6.JACZEWSKIA nadto, trzeba dodać, że w osobie Abrahama i Lewi, który ma prawo pobierania dziesięciny, dziesięcinę Melchysedechowi złożył:
7.SYMONI Lewi, który dostał dziesięciny, sam je zapłacił (że tak powiem) w osobie Abrahama,
8.MARIAWICIi, że tak powiem, przez Abrahama sam Lewi, który dziesięciny bierze, dziesięcinę dał,
9.DĄBR.WUL.1973A można by było powiedzieć, że Lewi, który bierze dziesięcinę, sam ją uiścił w osobie Abrahama —
10.DĄBR.GR.1961A można było by powiedzieć, że Lewi, który bierze dziesięcinę, sam ją uiścił w osobie Abrahama –
11.TYSIĄCL.WYD5I jeśli się można tak wyrazić, także Lewi, który pobiera dziesięciny, złożył dziesięcinę poprzez Abrahama.
12.BRYTYJKAI jeśli tak można powiedzieć, w osobie Abrahama i Lewi, który pobiera dziesięcinę, dał dziesięcinę;
13.POZNAŃSKAI można powiedzieć, że przez Abrahama zapłacił dziesięcinę także Lewi, który bierze dziesięciny,
14.WARSZ.PRASKAWreszcie można w pewnym sensie twierdzić, że w osobie Abrahama składającego dziesięcinę spłacił ją także Lewi, którego potomkowie właśnie mają prawo odbierania tej daniny.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc aby powiedzieć sens wywodu: Dzięki Abrahamowi i Lewi biorący dziesięciny, jest obłożony dziesięciną.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITMożna wręcz powiedzieć, że w osobie Abrahama również Lewi, który pobiera dziesięcinę, złożył dziesięcinę.
17.TOR.PRZ.2023I – jak można by powiedzieć – w Abrahamie i Lewi, przyjmujący dziesięciny, jest obłożony dziesięciną;