« Jer 28:15 Księga Jeremiasza 28:16 Jer 28:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Przetóż to mówi Pan: Oto Ja wyślę cię z ziemie: tego roku umrzesz; boś mówił przeciw Panu.
2.GDAŃSKA.1881Przetoż tak mówi Pan: Oto Ja ciebie uprzątnę z tej ziemi, tego roku umrzesz; boś radził, aby odstąpił lud od Pana.
3.GDAŃSKA.2017Dlatego tak mówi PAN: Oto usunę cię z powierzchni ziemi. Umrzesz w tym roku, bo głosiłeś bunt przeciwko PANU.
4.CYLKOWPrzeto rzecze tak Wiekuisty: Oto usunę cię z powierzchni tej ziemi; tego roku jeszcze umrzesz, gdyż odstępstwo głosiłeś przeciw Wiekuistemu!
5.KRUSZYŃSKIPrzeto tak rzecze Bóg: Oto odsyłam cię z oblicza ziemi, tego samego roku umrzesz, gdyż odstępstwo głosiłeś przeciwko Bogu.
6.TYSIĄCL.WYD1Dlatego tak mówi Jahwe: "Oto wysyłam cię z powierzchni ziemi. W tym roku umrzesz, ponieważ bunt głosiłeś przeciw Jahwe"».
7.TYSIĄCL.WYD5Dlatego tak mówi Pan: Oto usunę ciebie z powierzchni ziemi.
8.BRYTYJKADlatego tak mówi Pan: Oto Ja usunę cię z powierzchni ziemi. Jeszcze w tym roku umrzesz, gdyż głosiłeś odstępstwo od Pana.
9.POZNAŃSKADlatego tak mówi Jahwe: "Oto Ja usuwam cię z powierzchni tej ziemi. Umrzesz w tym roku, ponieważ głosiłeś bunt przeciw Jahwe".
10.WARSZ.PRASKADlatego oto, co mówi Pan: Usuwam cię z powierzchni ziemi. Umrzesz jeszcze w tym roku, bo nawoływałeś do buntu przeciwko Panu.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dlatego tak mówi WIEKUISTY: Oto usunę cię z powierzchni tej ziemi; umrzesz jeszcze tego roku, gdyż głosiłeś odstępstwo przeciwko WIEKUISTEMU!
12.EIB.BIBLIA.2016.LITDlatego tak mówi PAN: Oto Ja usunę cię z powierzchni ziemi. W tym roku umrzesz. Głosiłeś bowiem odstępstwo od PANA.