« Jer 28:4 Księga Jeremiasza 28:5 Jer 28:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I rzekł Jeremiasz prorok do Hananiasza proroka przed oczyma kapłanów i przed oczyma wszego ludu, który stał w domu Pańskim.
2.GDAŃSKA.1881Tedy rzekł Jeremijasz prorok do Hananijasza proroka przed oczyma kapłanów, i przed oczyma wszystkiego ludu, którzy stali w domu Pańskim;
3.GDAŃSKA.2017Wtedy prorok Jeremiasz powiedział do proroka Chananiasza wobec kapłanów i wobec całego ludu, który stał w domu PANA;
4.CYLKOWRzekł tedy Jeremjasz, prorok, do Chananji, proroka, w oczach kapłanów i w oczach całego ludu, stojących w domu Wiekuistego:
5.KRUSZYŃSKIA Jeremjasz prorok odpowiedział Hananjaszowi prorokowi w obecności kapłanów i w obecności całego ludu stojącego w domu Bożym.
6.TYSIĄCL.WYD1Wtedy prorok Jeremiasz dał odpowiedź prorokowi Chananiaszowi w obecności kapłanów i wszystkiego ludu, stojącego w domu Jahwe;
7.TYSIĄCL.WYD5Prorok zaś Jeremiasz przemówił do proroka Chananiasza wobec kapłanów i całego ludu stojącego w domu Pańskim.
8.BRYTYJKAWtedy prorok Jeremiasz odezwał się do proroka Chananiasza wobec kapłanów i wobec całego ludu, który stał w domu Pana.
9.POZNAŃSKAProrok Jeremiasz odparł prorokowi Chananiaszowi wobec kapłanów i wobec całego ludu stojącego w Świątyni Jahwe:
10.WARSZ.PRASKAWtedy prorok Jeremiasz, w obecności kapłanów i całego ludu zgromadzonego w Świątyni, odpowiedział prorokowi Chananiaszowi.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wtedy prorok Jeremjasz, na oczach kapłanów oraz na oczach całego ludu, stojącego w Domu WIEKUISTEGO, powiedział do proroka Chananii:
12.EIB.BIBLIA.2016.LITW odpowiedzi - w obecności kapłanów i całego ludu obecnego w świątyni PANA - prorok Jeremiasz zwrócił się do proroka Chananiasza w te słowa: