« Jer 28:5 Księga Jeremiasza 28:6 Jer 28:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I rzekł Jeremiasz prorok: Amen, niech tak uczyni Pan. Niech wzbudzi Pan słowa twoje, któreś prorokował, aby przywrócono naczynia do domu Pańskiego i wszystko zaprowadzenie z Babilonu na to miejsce.
2.GDAŃSKA.1881Rzekł, mówię, Jeremijasz prorok: Amen, niech tak uczyni Pan; niech utwierdzi Pan słowa twoje, któreś prorokował o przywróceniu z Babilonu na to miejsce naczynia domu Pańskiego, i wszystkich, którzy są zaprowadzeni w niewolę.
3.GDAŃSKA.2017Prorok Jeremiasz powiedział: Amen, niech PAN tak uczyni! Niech PAN utwierdzi twoje słowa, które prorokowałeś, że sprowadzi z Babilonu na to miejsce naczynia domu PANA i wszystkich, którzy zostali uprowadzeni do niewoli.
4.CYLKOWRzekł Jeremjasz prorok: Tak niechaj będzie! Tak niechaj uczyni Wiekuisty! Oby stwierdził Wiekuisty słowa twoje, któreś prorokował, aby przywrócił przybory domu Wiekuistego, i wszystkich wygnańców z Babelu na miejsce to!
5.KRUSZYŃSKIProrok Jeremjasz rzekł: Niechaj się tak stanie! Tak niechaj uczyni Bóg! Oby Bóg spełnił słowa twe, które ty prorokujesz, aby przywrócił naczynia domu Bożego i wszystkich wygnańców z Babilonu na to miejsce!
6.TYSIĄCL.WYD1rzekł więc prorok Jeremiasz: «Dobrze! Niech tak uczyni Jahwe! Niech twe słowo, które wieściłeś, spełni Jahwe, przywracając sprzęty domu Jahwe i wszystkich uprowadzonych z Babilonu na to miejsce!
7.TYSIĄCL.WYD5Prorok Jeremiasz powiedział: Niech się stanie! Niech tak Pan uczyni! Niech Pan słowa, które prorokowałeś, wypełni, sprowadzając naczynia z domu Pańskiego oraz wszystkich uprowadzonych w niewolę z Babilonu na to miejsce.
8.BRYTYJKAI rzekł prorok Jeremiasz: Niech się tak stanie! Niech tak uczyni Pan! Niech Pan spełni twoje słowa, które prorokowałeś, że sprowadzi na to miejsce przybory domu Pana i wszystkich wygnańców z Babilonu.
9.POZNAŃSKA(Prorok Jeremiasz powiedział:) - Oby więc Jahwe sprawił to naprawdę! Niech Jahwe spełni twe słowa, które wieściłeś, i niech przywróci naczynia Świątyni Jahwe i wszystkich uprowadzonych z Babilonii na to miejsce!
10.WARSZ.PRASKAOto słowa proroka Jeremiasza: Dobrze, niech Pan tak uczyni! Niech się wypełni proroctwo, które ty przed chwilą wypowiedziałeś. Niech sprawi, żeby wróciły z Babilonu wszystkie naczynia świątynne i żeby przyszli znów do swoich domów wszyscy uprowadzeni.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tak rzekł prorok Jeremiasz: Niech tak będzie! Niech tak uczyni WIEKUISTY! Oby WIEKUISTY potwierdził twoje słowa, które prorokowałeś i przywrócił na to miejsce przybory Domu WIEKUISTEGO oraz wszystkich wygnańców z Babelu!
12.EIB.BIBLIA.2016.LITNiech tak się stanie! Oby PAN tak uczynił! Oby PAN spełnił twoje proroctwo, że sprowadzi tu z Babilonu sprzęty ze swej świątyni i wszystkich wygnańców.