« Jer 28:8 Księga Jeremiasza 28:9 Jer 28:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Prorok, który prorokował pokój, gdy się ziści słowo jego, poznan będzie za proroka, którego posłał Pan w prawdzie.
2.GDAŃSKA.1881Ten prorok, który prorokuje o pokoju, ten prorok, mówię, wtenczas poznany bywa, że go Pan prawdziwie posłał, gdy się iści słowo jego.
3.GDAŃSKA.2017Ten prorok, który prorokuje o pokoju, dopiero będzie uznany za proroka, którego PAN posłał, gdy spełni się jego słowo.
4.CYLKOWTen zaś prorok, który prorokuje ku szczęściu, - po spełnieniu się tylko słowa tego proroka poznanym jest prorok, którego wysłał Wiekuisty w prawdzie!
5.KRUSZYŃSKIProrok zaś, który będzie prorokował o pokoju, po spełnieniu się przepowiedni tego proroka, będzie on uznany jako prorok prawdziwy, którego Bóg posłał.
6.TYSIĄCL.WYD1Jeśli chodzi o proroka, który wieści szczęście, po spełnieniu się słowa proroczego pozna się, że jest on prorokiem, którego prawdziwie posłał Jahwe».
7.TYSIĄCL.WYD5Prorok, który przepowiada pomyślność, będzie uznany za proroka prawdziwie posłanego przez Pana, gdy się spełni przepowiednia prorocka.
8.BRYTYJKANatomiast prorok, który prorokuje o pokoju, zostaje uznany za proroka, którego prawdziwie posłał Pan, dopiero gdy spełni się jego słowo.
9.POZNAŃSKAProrok jednak, który przepowiada dobrobyt, [dopiero] po spełnieniu się zapowiedzi proroczej będzie uznany za proroka naprawdę posłanego przez Jahwe".
10.WARSZ.PRASKANatomiast prorok, który przepowiada pokój, będzie uznany za prawdziwego proroka i wysłannika Bożego dopiero wtedy kiedy się spełni to, co przepowiadał.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.zaś proroka, który prorokuje o szczęściu tylko po spełnieniu się słowa tego proroka, zostaje poznanym prorok, którego w prawdzie wysłał WIEKUISTY!
12.EIB.BIBLIA.2016.LITProrok zatem, który prorokuje o pokoju, może być uznany za proroka rzeczywiście posłanego przez PANA, dopiero gdy spełni się to, co mówi.