« 1Moj 37:14 1 Księga Mojżeszowa 37:15 1Moj 37:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Posłany z doliny Hebron przyszedł do Sychem: i nadszedł go jeden mąż błądzącego po polu, i spytał, czegoby szukał.
2.GDAŃSKA.1881I nadszedł go niektóry mąż, a on się błąkał po polu; i pytał go mąż on mówiąc:
3.GDAŃSKA.2017I spotkał go pewien człowiek, gdy błąkał się po polu. I człowiek ten zapytał go: Czego szukasz?
4.CYLKOWI spotkał go ktoś, gdy błąkał się po polu; i zapytał się go ów człowiek mówiąc: "Czego szukasz?"
5.KRUSZYŃSKISpotkał go pewien człowiek błądzącego na polu i zapytał go ów człowiek, mówiąc: "Czego szukasz?"
6.MIESESWtem spotkał go mąż [isz], gdy on błąkał się w polu i ów mąż zapytał go, mówiąc: „Czego ty szukasz?”.
7.TYSIĄCL.WYD5A gdy błąkał się po polu, spotkał go pewien człowiek. Zapytał go więc ów człowiek: Kogo szukasz?
8.BRYTYJKAGdy błąkał się po polu, spotkał go pewien mąż. A mąż ten zapytał go mówiąc: Czego szukasz?
9.POZNAŃSKASpotkał go [tam], błąkającego się po polu, jakiś człowiek; i ten go zapytał: - Czego szukasz?
10.WARSZ.PRASKATam, gdy błąkał się po polach, spotkał go pewien człowiek i zapytał: Czego tu szukasz?
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale kiedy się błąkał po polu, ktoś go spotkał i ten człowiek go spytał, mówiąc: Czego szukasz?
12.EIB.BIBLIA.2016Gdy szukając braci, błądził po okolicznych polach, spotkał go jakiś człowiek. Czego szukasz? - zapytał.