« 1Moj 37:27 1 Księga Mojżeszowa 37:28 1Moj 37:29 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A gdy mijali Madyanitowie kupcy, wyciągnąwszy go z studnie, przedali go Ismaelitom za dwadzieścia śrebrników, którzy go zawieźli do Egiptu.
2.GDAŃSKA.1881A gdy mijali oni mężowie, Madyjańscy kupcy, tedy wyciągnęli, i wyjęli Józefa z studni, i sprzedali Józefa Ismaelitom za dwadzieścia srebrników, którzy zaprowadzili Józefa do Egiptu.
3.GDAŃSKA.2017A gdy przechodzili Midianici, kupcy, wyciągnęli Józefa ze studni i sprzedali go Izmaelitom za dwadzieścia srebrników, a oni zaprowadzili Józefa do Egiptu.
4.CYLKOWA gdy przechodzili mężowie Midjaniccy, kupcy, wyciągnęli i wyjęli Josefa z dołu, i sprzedali Josefa Iszmaelitom za dwadzieścia srebrników; a ci sprowadzili Josefa do Micraim.
5.KRUSZYŃSKIi gdy przechodzili kupcy madjaniccy, wyciągnęli go i wydostali Józefa z cysterny i sprzedali Józefa Madjanitom za dwadzieścia sztuk srebra, i uprowadzili Józefa do Egiptu.
6.MIESESGdy przechodzili mężowie Midjanejscy, kupcy, wydobyli i wyciągnęli Jóżefa z dołu i sprzedali Józefa Ismāēlejczykom za dwadzieścia srebrników, a ci zawiedli Józefa do Egiptu.
7.TYSIĄCL.WYD5I gdy kupcy madianiccy mijali ich, [bracia], wyciągnąwszy śpiesznie Józefa ze studni, sprzedali go Izmaelitom za dwadzieścia [sztuk] srebra, a ci zabrali go z sobą do Egiptu.
8.BRYTYJKAGdy więc przechodzili mężowie, kupcy midianiccy, wyciągnęli Józefa ze studni na górę i sprzedali Józefa Ismaelitom za dwadzieścia srebrników, ci zaś przywiedli Józefa do Egiptu.
9.POZNAŃSKAA gdy kupcy midianiccy przeciągali obok, [bracia] wyciągnęli Józefa ze studni i sprzedali Ismaelitom za dwadzieścia syklów srebra. Ci zaś powiedli Józefa do Egiptu.
10.WARSZ.PRASKAKiedy więc mieli już przechodzić tamtędy kupcy madianiccy, [bracia] wydobyli Józefa ze studni i sprzedali go za dwadzieścia sztuk srebra Izmaelitom, a ci zabrali go ze sobą do Egiptu.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A kiedy przechodzili kupcy mężowie Midjaniccy, wyciągnęli oraz wyjęli Josefa z dołu i sprzedali Josefa Iszmaelitom za dwadzieścia srebrników; a ci sprowadzili Josefa do Micraim.
12.EIB.BIBLIA.2016Gdy kupcy midiańscy ich mijali, bracia wyciągnęli Józefa ze studni i sprzedali go Ismaelitom za dwadzieścia srebrników. Ci zaś zabrali Józefa do Egiptu.