« 1Moj 37:32 1 Księga Mojżeszowa 37:33 1Moj 37:34 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Którą poznawszy ojciec, rzekł: Suknia syna mego jest, zwierz okrutny zjadł go, bestya pożarła Józepha.
2.GDAŃSKA.1881A poznawszy ją, rzekł: Suknia jest syna mego; zwierz zły pożarł go; koniecznie rozszarpany jest Józef.
3.GDAŃSKA.2017A on rozpoznał ją i powiedział: To jest szata mego syna, pożarł go zły zwierz. Józef na pewno został rozszarpany.
4.CYLKOWA on poznał go, i rzekł: "To płaszcz syna mojego! Zwierz dziki pożarł go! Rozszarpany, rozszarpany Josef!"
5.KRUSZYŃSKIRozpoznał ją i rzekł: "Suknia syna mego! Dziki zwierz go pożarł! Józef rozszarpany!"
6.MIESESOn poznał ją i rzekł: „Szata to mojego syna, pożarła go zwierzyna dzika, Józef został rozszarpany!”
7.TYSIĄCL.WYD5[Jakub] rozpoznawszy ją, zawołał: Szata mego syna! Dziki zwierz go pożarł: Józef został rozszarpany!
8.BRYTYJKAA on poznał ją i rzekł: To jest szata syna mojego, dziki zwierz pożarł go tak, z pewnością rozszarpał Józefa.
9.POZNAŃSKAA on rozpoznał ją i zawołał: - Szata mego syna! Dziki zwierz go pożarł! Józef został rozszarpany!
10.WARSZ.PRASKAGdy on zobaczył szatę, powiedział: Jest to szata mojego syna. I dodał: Pewnie jakieś dzikie zwierzę go rozszarpało. Jakiś drapieżnik pożarł Józefa.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A on go poznał i powiedział: To płaszcz mojego syna. Pożarł go dziki zwierz. Rozszarpany, Josef został rozszarpany!
12.EIB.BIBLIA.2016Ojciec przyjrzał się i rozpoznał: Tak, to płaszcz mojego syna. Napadło go dzikie zwierzę. Na pewno rozszarpało Józefa.