« 1Moj 37:33 1 Księga Mojżeszowa 37:34 1Moj 37:35 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I rozdarłszy szaty, oblókł się w włosienicę, płacząc syna swego przez długi czas.
2.GDAŃSKA.1881Tedy rozdarłszy Jakób szaty swe, włożył wór na biodra swoje, żałując syna swego przez wiele dni.
3.GDAŃSKA.2017Wtedy Jakub rozdarł swoje szaty, włożył wór na biodra i opłakiwał swego syna przez wiele dni.
4.CYLKOWI rozdarł Jakób szaty swoje, i włożył wór na biodra swoje, i opłakiwał syna swego przez długi czas.
5.KRUSZYŃSKIJakób rozdarł szaty swoje, włożył na biodra wór pokutny i odbywał przez długi czas żałobę po synu swym.
6.MIESESJakób rozdarł szaty swoje, włożył wór na biodra swoje i obchodził żałobę przez długi czas z powodu syna swego.
7.TYSIĄCL.WYD5I Jakub rozdarł swoje szaty, a potem przepasał biodra worem i opłakiwał syna przez długi czas.
8.BRYTYJKAWtedy Jakub rozdarł szaty swoje i włożył wór na biodra, i przez długi czas opłakiwał syna swego.
9.POZNAŃSKAI Jakub rozdarł swój płaszcz, przywdział włosiennicę i przez wiele dni opłakiwał swego syna.
10.WARSZ.PRASKAI rozdarł Jakub własne szaty, wdział na siebie suknię żałobną i opłakiwał przez wiele dni śmierć swojego syna.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jakób rozdarł też swoje szaty, włożył wór na swe biodra oraz opłakiwał swojego syna przez długi czas.
12.EIB.BIBLIA.2016Jakub rozdarł swoje szaty. Włożył na biodra włosiennicę i przez wiele dni opłakiwał swojego syna.