« Psal 95:9 Księga Psalmów 95:10 Psal 95:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(94:10) Czterdzieści lat rozgniewan jeśm był pokoleniu onemu i rzekł jeśm: Weżgi ci błądzą siercem (94:11a) a ci nie poznali są drog mojich.
2.PS.PUŁAWSKI(94:10) Czterdzieści lat rozgniewan jeśm był pokoleniu onemu i rzekł jeśm: Zawżdy ❬ci❭ błądzą siercem (94:11a) a ci nie poznali drog mych.
3.WUJEK.1923Czterdzieści lat gniewałem się na ten naród, i rzekłem: Zawsze ci błądzą sercem: a ci nie poznali dróg moich.
4.GDAŃSKA.1881Przez czterdzieści lat miałem spór z tym narodem, i rzekłem: Lud ten błądzi sercem, a nie poznali dróg moich;
5.GDAŃSKA.2017Przez czterdzieści lat czułem odrazę do tego pokolenia i powiedziałem: Ten lud błądzi sercem i nie poznał moich dróg;
6.GÖTZE.1937Czterdzieści lat pokolenie to budziło we Mnie obrzydzenie, i rzekłem: Są ludem, którego serce błądzi, i oni dróg Moich nie poznali;
7.CYLKOWCzterdzieści lat przykrzyłem Sobie to pokolenie, i wyrzekłem: lud to obłąkanego serca, i nie poznali oni dróg Moich.
8.KRUSZYŃSKIPrzez lat czterdzieści miałem spór z tem pokoleniem, i rzekłem: Lud ten błądzi sercem, i nie poznali drogi swej.
9.ASZKENAZY Lat czterdzieści brzydziłem się pokolenia i rzekłem: Ludem oni błędnego serca, i oni nie znają dróg Moich.
10.SZERUDAPrzez czterdzieści lat miałem wstręt do tego rodu i rzekłem: Lud ten błądzi sercem i nie zna dróg Moich.
11.TYSIĄCL.WYD1(94:10) Przez lat czterdzieści to pokolenie we mnie wstręt budziło i powiedziałem: "Lud ten błądzi sercem i moich dróg nie znają.
12.TYSIĄCL.WYD5Tamto pokolenie budziło we Mnie wstręt przez lat czterdzieści, i powiedziałem: Są oni ludem o sercu zbłąkanym i moich dróg nie znają.
13.BRYTYJKAPrzez czterdzieści lat czułem odrazę do tego rodu I rzekłem: Lud ten błądzi sercem i nie zna dróg moich.
14.POZNAŃSKAPrzez czterdzieści lat budziło we mnie odrazę to pokolenie. Rzekłem więc: "To lud, którego serce błądzi, i dróg moich nie poznali".
15.WARSZ.PRASKAPrzez lat czterdzieści budziło we mnie odrazę tamto pokolenie, powiedziałem tedy: Są to ludzie o zagubionym sercu i dróg moich nie znają.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gardziłem tym pokoleniem przez czterdzieści lat oraz wypowiedziałem: To lud obłąkanego serca, i nie poznali Moich dróg.
17.EIB.BIBLIA.2016Przez czterdzieści lat brzydziłem się tym pokoleniem. Stwierdziłem, że to lud, który sercem trwa przy błędzie, Ludzie, którzy nie rozpoznali moich dróg.