« Psal 95:10 Księga Psalmów 95:11 Psal 96:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(94:11b) Jakoż jeśm przysiągł w gniewie mojem, nie wnidą w odpoczywanie moje.
2.PS.PUŁAWSKI(94:11b) Jakoż jeśm przysiągł w gniewie moim, nie wnidą w pokoj moj.
3.WUJEK.1923Jakom przysiągł w gniewie moim, jeźli wnidą do pokoju mego.
4.GDAŃSKA.1881Którymem przysiągł w popędliwości mojej, że nie wnijdą do odpocznienia mego.
5.GDAŃSKA.2017Przysiągłem im w gniewie, że nie wejdą do mego odpoczynku.
6.GÖTZE.1937Tak, że przysiągłem w gniewie Moim: nie wejdą do spokoju Mego!"
7.CYLKOWTak że przysiągłem w gniewie Moim, że nie wnijdą do siedziby Mojéj.
8.KRUSZYŃSKIKtórym poprzysiągłem w gniewie mym, że nie wnijdą do odpocznienia mego.
9.ASZKENAZY iżem poprzysiągł w Mym gniewie, czyli dojdą Mego wypocznienia!"
10.SZERUDATak więc przysiągłem w gniewie swoim: Nie wejdą do Mego miejsca odpocznienia.
11.TYSIĄCL.WYD1(94:11) Przeto przysiągłem w gniewie moim: nie wejdą do mego odpocznienia"».
12.TYSIĄCL.WYD5Przeto przysiągłem w moim gniewie: Nie wejdą do [miejsca] mego odpoczynku.
13.BRYTYJKADlatego przysiągłem w gniewie swoim: Nie wejdą do odpocznienia mego.
14.POZNAŃSKAPrzeto przysiągłem w swym gniewie: "Nie wejdą do mojej [krainy] odpocznienia".
15.WARSZ.PRASKADlatego poprzysiągłem im w moim zagniewaniu, że nie wejdą do mego odpoczynku.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tak, że przysiągłem w Moim gniewie, że nie wejdą do Mojego miejsca odpoczynku.
17.EIB.BIBLIA.2016Dlatego przysiągłem w swoim gniewie: Nie wejdą do mojego odpoczynku.