« Psal 95:7 Księga Psalmów 95:8 Psal 95:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(94:8b) niechajcie zaćwierdzać sierca wasza, (94:9a) jako w rozgarzaniu podług dnia kuszenia na puszczy,
2.PS.PUŁAWSKI(94:7b) nie zaćwirdzajcie sierc waszych, (94:8) jako w rozgarzenie podług dnia kuszenia na puszczy,
3.WUJEK.1923Dziś, jeźli głos jego usłyszycie, nie zatwardzajcież serc waszych.
4.GDAŃSKA.1881Nie zatwardzajcież serca swego, jako w Meryba, a jako czasu kuszenia na puszczy.
5.GDAŃSKA.2017Nie zatwardzajcie waszych serc jak w Meriba, jak w czasie kuszenia na pustyni;
6.GÖTZE.1937"Nie zatwardzajcież serca waszego, jak w Merybie, jak dnia kuszenia w pustyni;
7.CYLKOWNie zatwardzajcie serca waszego jak w Meriba, jak w dzień Masa na puszczy.
8.KRUSZYŃSKInie zatwardzajcie serca waszego, jako w Meriba, jako w dniu kuszenia na pustyni,
9.ASZKENAZY Nie zatwardzajcież serc waszych, jako była swarliwośc, jako w dzień próby w pustyni.
10.SZERUDANie znieczulajcie serca waszego, jak w Meryba, jak w dzień Massy na pustyni,
11.TYSIĄCL.WYD1(94:8) «Nie zatwardzajcie serc waszych, jak w Meriba, jak na pustyni w dniu Massa,
12.TYSIĄCL.WYD5Nie zatwardzajcie serc waszych jak w Meriba, jak na pustyni w dniu Massa,
13.BRYTYJKANie zatwardzajcie serca waszego, jak w Meriba, Jak w dniu pobytu w Massa na pustyni,
14.POZNAŃSKANie zatwardzajcie serc waszych jak w Meriba, jak ongi pod Massa na pustyni,
15.WARSZ.PRASKANie zatwardzajcie waszych serc jak w Meriba, jak na pustyni za dni Massa!
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.nie zatwardzajcie waszego serca jak w Meriba, jak na puszczy w dzień doświadczenia,
17.EIB.BIBLIA.2016Nie znieczulajcie swoich serc jak w Meriba, Lub jak w Massa, gdy byliście na pustyni