« Oze 13:16 Księga Ozeasza 14:1 Oze 14:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923(14:2) Nawróć się, Izraelu! do Pana, Boga swego; boś upadł w nieprawości twojéj.
2.GDAŃSKA.1881O Izraelu! nawróć się cale do Pana, Boga swego; albowiemeś upadł dla nieprawości swojej.
3.GDAŃSKA.2017Izraelu, nawróć się całkowicie do PANA, swego Boga. Upadłeś bowiem z powodu swojej nieprawości.
4.CYLKOW(14:2) Wróć Israelu do Boga twojego, boś upadł przez winy twoje!
5.MICHALSKI(14:2) Wróć się Izraelu do Jahwe, twego Boga, boś się potknął w twoim występku!
6.TYSIĄCL.WYD5(14:2) Wróć, Izraelu, do Pana, Boga twojego, upadłeś, bowiem przez własną swą winę.
7.BRYTYJKANawróć się, Izraelu, do Pana, swojego Boga, gdyż upadłeś przez własną winę!
8.POZNAŃSKA(14:2) Nawróć się, Izraelu, do Jahwe, Boga swego, bo przecież przez własną nieprawość upadłeś.
9.WARSZ.PRASKANawróć się, Izraelu, do Pana, Boga twojego, bo wskutek twoich przewinień spotyka cię zagłada.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(14:2) Powróć Israelu do twego Boga, bo upadłeś przez twoje winy!
11.EIB.BIBLIA.2016Zawróć, Izraelu, do PANA, swego Boga, gdyż upadłeś przez własną winę!