« Eze 34:10 Księga Ezechiela 34:11 Eze 34:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Bo to mówi Pan Bóg: Oto Ja sam będę szukał owiec moich i nawiedzę je.
2.GDAŃSKA.1881Bo tak mówi panujący Pan: Oto Ja, Ja szukać będę owiec moich, i pytać się za niemi.
3.GDAŃSKA.2017Tak bowiem mówi Pan BóG: Oto ja sam będę szukać moich owiec i o nie pytać.
4.CYLKOWAlbowiem tak rzecze Pan, Wiekuisty: Oto przychodzę sam, i ujmuję się za trzodą Moją i rozglądam się za nią.
5.TYSIĄCL.WYD5Albowiem tak mówi Pan Bóg: Oto Ja sam będę szukał moich owiec i będę sprawował nad nimi pieczę.
6.BRYTYJKAGdyż tak mówi Wszechmocny Pan: Oto Ja sam zatroszczę się o moje owce i będę ich doglądał.
7.POZNAŃSKAAlbowiem tak mówi Pan, Jahwe: Oto Ja sam będę się troszczył o moją trzodę i będę jej doglądał.
8.WARSZ.PRASKATak bowiem mówi Pan Bóg: Sam zatroszczę się o moją trzodę, sam będę jej pilnował.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tak mówi Pan, WIEKUISTY: Oto sam przychodzę, ujmuję się za Moją trzodą oraz się za nią rozglądam.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITWięcej, tak mówi Wszechmocny PAN: Oto Ja sam zatroszczę się o moje owce i będę ich doglądał.