« Eze 34:1 Księga Ezechiela 34:2 Eze 34:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Synu człowieczy! prorokuj o pasterzach Izraelskich, prorokuj, a rzeczesz pasterzom: To mówi Pan Bóg: Biada pasterzom Izraelskim, którzy paśli samych siebie! izali trzód nie pasą pasterzowie?
2.GDAŃSKA.1881Synu człowieczy! prorokuj przeciwko pasterzom Izraelskim, prorokuj, a mówi do tych pasterzy: Tak mówi panujący Pan: Biada pasterzom Izraelskim, którzy sami siebie pasą!
3.GDAŃSKA.2017Synu człowieczy, prorokuj przeciwko pasterzom Izraela, prorokuj i powiedz im: Tak mówi Pan BóG do tych pasterzy: Biada pasterzom Izraela, którzy sami siebie pasą! Czy pasterze nie powinni paść trzody?
4.CYLKOWSynu człowieczy! prorokuj przeciw pasterzom Israela, prorokuj, a oświadcz im, tym pasterzom: Tak rzecze Pan, Wiekuisty: Biada pasterzom Israela, którzy sami siebie paśli! - Izali nie powinni trzody paść pasterze?
5.TYSIĄCL.WYD5Synu człowieczy, prorokuj o pasterzach Izraela, prorokuj i powiedz im, pasterzom: Tak mówi Pan Bóg: Biada pasterzom Izraela, którzy sami siebie pasą! Czyż pasterze nie powinni paść owiec?
6.BRYTYJKASynu człowieczy, prorokuj przeciwko pasterzom Izraela, prorokuj i powiedz im: Pasterze! Tak mówi Wszechmocny Pan: Biada pasterzom Izraela, którzy sami siebie paśli! Czy pasterze nie powinni raczej paść trzody?
7.POZNAŃSKA- Synu człowieczy, prorokuj przeciw pasterzom Izraela. Prorokuj i powiedz im, pasterzom: Tak mówi Pan, Jahwe: Biada pasterzom Izraela, którzy są pasterzami samych siebie. Czyż pasterze nie powinni paść trzody?
8.WARSZ.PRASKASynu człowieczy, wstąp jako prorok i prorokuj przeciwko pasterzom Izraela. Powiesz im tak: Pasterze, oto, co mówi Pan Bóg: Biada pasterzom izraelskim, bo pasą siebie samych. A czyż pasterze nie powinni paść swojej trzody?
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Synu człowieka! Prorokuj przeciw pasterzom Israela; prorokuj i oświadcz im, tym pasterzom: Tak mówi Pan, WIEKUISTY: Biada pasterzom Israela; tym, którzy sami siebie paśli! Czyż pasterze nie powinni paść trzody?!
10.EIB.BIBLIA.2016.LITSynu człowieczy! Prorokuj przeciwko pasterzom Izraela. Prorokuj i powiedz im:Pasterze! Tak mówi Wszechmocny PAN: Biada pasterzom Izraela, którzy paśli, lecz samych siebie! Czy pasterze nie powinni paść stada?