« Eze 34:19 Księga Ezechiela 34:20 Eze 34:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Przeto to mówi Pan Bóg do was: Oto Ja sam sądzę między bydlęciem tłustem a chudem;
2.GDAŃSKA.1881Przetoż tak mówi panujący Pan do nich: Oto Ja, Ja sąd uczynię między bydlęciem tłustym i między bydlęciem chudem,
3.GDAŃSKA.2017Dlatego tak mówi do nich Pan BóG: Oto sam rozsądzę między owcą tłustą i owcą chudą.
4.CYLKOWPrzeto rzecze tak Pan, Wiekuisty, do nich: Oto sam tu przybywam, abym sądził między jagnięciem tłustem a jagnięciem chudém.
5.TYSIĄCL.WYD5Dlatego Pan Bóg tak mówi do nich: Oto Ja sam rozsądzę pomiędzy owcą tłustą a owcą chudą.
6.BRYTYJKADlatego tak mówi do nich Wszechmocny Pan: Oto Ja sam rozsądzę między owcami tłustymi a owcami chudymi.
7.POZNAŃSKADlatego tak mówi do nich Pan, Jahwe: Oto Ja sam będę prowadził sąd między owcą tłustą a owcą chudą,
8.WARSZ.PRASKAOtóż Pan mówi tak: Ja sam rozstrzygnę spór pomiędzy owcami tłustymi a chudymi.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dlatego tak do nich mówi Pan, WIEKUISTY: Oto sam tu przybywam, bym sądził między jagnięciem tłustym, a jagnięciem chudym.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITDlatego tak mówi do nich Wszechmocny PAN: Oto Ja, Ja sam rozsądzę między owcą tłustą a chudą.