« Eze 34:21 Księga Ezechiela 34:22 Eze 34:23 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Wybawię trzodę moję, i nie będzie daléj łupiestwem, a rozsądzę między bydlęciem a bydlęciem.
2.GDAŃSKA.1881Przetoż wyzwolę owce moje, że już dalej łupem nie będą, i uczynię sąd między owcą i owcą;
3.GDAŃSKA.2017Ocalę moje owce i nie będą już łupem. Rozsądzę między owcą a owcą.
4.CYLKOWPrzeto dopomogę trzodzie Mojej, aby już nadal łupem nie była, a będę sądził między jagnięciem jedném a drugiém.
5.TYSIĄCL.WYD5dlatego chcę pomóc moim owcom, by już więcej nie stawały się łupem; osądzę poszczególne owce.
6.BRYTYJKADlatego wyratuję moją trzodę i już nie będzie łupem. Rozsądzę między owcą a owcą,
7.POZNAŃSKAOcalę więc moją trzodę. Nie będą dłużej łupem, i przeprowadzę sąd między owcą a owcą.
8.WARSZ.PRASKASam pośpieszę moim owcom na ratunek, żeby już nie stawały się łupem. Ja sam będę rozsądzał spory pomiędzy owcami.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.dlatego dopomogę Mojej trzodzie, by już nie była łupem; i będę sądził między jednym jagnięciem, a drugim.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITDlatego przyjdę im na ratunek, nie będą już łupem - i rozsądzę między owcą a owcą.