« Eze 34:23 Księga Ezechiela 34:24 Eze 34:25 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A Ja Pan będę im Bogiem, a sługa mój Dawid książęciem wpośrodku ich. Ja Pan mówiłem.
2.GDAŃSKA.1881A Ja Pan będę im Bogiem, a sługa mój Dawid książęciem w pośrodku nich, Ja Pan mówiłem to.
3.GDAŃSKA.2017A ja, PAN, będę ich Bogiem, a mój sługa Dawid będzie księciem pośród nich. Ja, PAN, to powiedziałem.
4.CYLKOWA Ja Wiekuisty będę im Bogiem, a sługa Mój Dawid księciem wpośród nich; Ja Wiekuisty to wyrzekłem!
5.TYSIĄCL.WYD5A Ja, Pan, będę ich Bogiem, sługa zaś mój, Dawid, będzie władcą pośród nich. Ja, Pan, to powiedziałem.
6.BRYTYJKAA Ja, Pan, będę ich Bogiem, a mój sługa Dawid będzie księciem wśród nich – Ja, Pan, to powiedziałem.
7.POZNAŃSKAJa Jahwe, będę ich Bogiem, a sługa mój Dawid będzie wśród nich księciem. Ja, Jahwe, powiedziałem.
8.WARSZ.PRASKAJa zaś, Pan, będę ich Bogiem, a mój sługa, Dawid, będzie pośród nich władcą. Ja, Pan, to powiedziałem.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A Ja, WIEKUISTY, będę im Bogiem, a Mój sługa Dawid będzie wśród nich przywódcą; Ja, WIEKUISTY, to wypowiedziałem.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITJa, PAN, będę ich Bogiem, a mój sługa Dawid będzie wśród nich panującym - Ja, PAN, tak postanowiłem.