« 5Moj 23:17 5 Księga Mojżeszowa 23:18 5Moj 23:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPNie będziesz ofierować roboty z swej nieczystoty ani zapłaty psiej w domu Pana Boga twego, bo cożkoli tego jest, jenże to by ślubił, bo mirzione jest oboje przed Panem Bogiem twym.
2.WUJEK.1923Nie będziesz ofiarował zapłaty wszetecznice, ani zapłaty psa w domu Pana, Boga twego, cóżkolwiekby było, coś ślubował; bo oboje brzydkość jest u Pana, Boga twego.
3.GDAŃSKA.1881Nie wnoś zapłaty nierządnicy, ani zapłaty psa w dom Pana, Boga twego, za jakikolwiek ślub; bo obrzydliwością u Pana, Boga twego, jest to oboje.
4.GDAŃSKA.2017Nie przyniesiesz do domu PANA, swego Boga, zapłaty nierządnicy ani zarobku psa jako ofiary ślubowanej, gdyż obie rzeczy budzą odrazę u PANA, twego Boga.
5.CYLKOW(23:19) Nie wnoś myta nierządnicy, ani ceny psa w dom Wiekuistego, Boga twego, wskutek jakiegobądź ślubu; bo wstrętem dla Wiekuistego, Boga twego, jedno i drugie.
6.KRUSZYŃSKI(23:19) Nie wniesiesz do domu Bożego zarobku z prostytucji, ani też ze sprzedaży psa dla dopełnienia jakiegokolwiek ślubu; bo jedno i drugie jest obrzydliwością dla Jahwe, Boga twego.
7.MIESES(23:19) Nie będziesz wnosił podarunku nierządnicy, ni zapłaty nierządnika do Gmachu [Świątyni] Boga twego Wiekuistego, gdyż są wszeteczeństwem Bogu twojemu Wiekuistemu oba one.
8.TYSIĄCL.WYD5Nie zaniesiesz do domu Pana, Boga twego, zarobku nierządnicy, jak i "zapłaty dla psa", jako rzeczy ofiarowanej ślubem. Tak jednym, jak i drugim brzydzi się Pan, Bóg twój.
9.BRYTYJKA(23:19) Nie będziesz wnosił do skarbca świątyni Pana, Boga twego, zapłaty nierządnicy ani ceny psa na podstawie jakiegokolwiek ślubu, gdyż obie są obrzydliwością dla Pana, Boga twego.
10.POZNAŃSKADla dopełnienia jakiegoś ślubu nie wolno ci zanosić do Domu Bożego zarobku nierządnicy ani zarobku "psa", gdyż jednym i drugim brzydzi się Jahwe, twój Bóg.
11.WARSZ.PRASKANie pozwolisz przynosić do domu Jahwe, twojego Boga, zapłaty za święty nierząd [którą otrzymuje kobieta] ani zarobku psa [mężczyzny uprawiającego nierząd] jako ofiar składanych dla wypełnienia jakiegoś ślubu. Jedno i drugie budzi bowiem odrazę w Jahwe, twoim Bogu.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(23:19) Na skutek jakiegoś ślubu, nie wnoś do domu WIEKUISTEGO, twojego Boga, zapłaty nierządnicy, ani zapłaty za psa; bowiem jest wstrętem dla WIEKUISTEGO, twojego Boga, jedno i drugie.
13.EIB.BIBLIA.2016.LIT(23:19) Nie będziesz wnosił do domu PANA, twojego Boga, zapłaty nierządnicy ani dochodu mężczyzny trudniącego się nierządem. Nie będziesz ich wnosił niezależnie od ślubu, z którym by się wiązały. Obie te rzeczy są bowiem obrzydliwością dla PANA, twojego Boga.