« 5Moj 23:20 5 Księga Mojżeszowa 23:21 5Moj 23:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPGdyż ślubisz ślub Panu Bogu twemu, nie mieszkaj spełnić, bo to ogląda Pan Bog twoj, a jestli będziesz mieszkać, za grzech tobie postawiono będzie.
2.WUJEK.1923Gdy ślub poślubisz Panu, Bogu twemu, nie będziesz zwłaczał oddać; bo się go będzie upominał Pan, Bóg twój: a jeźlibyś zwłaczał, będzieć za grzech poczytano.
3.GDAŃSKA.1881Jeźlibyś ślubował ślub Panu, Bogu twemu, nie omieszkiwajże oddawać go; bo koniecznie upomni się go Pan, Bóg twój, od ciebie, a będzie na tobie grzech.
4.GDAŃSKA.2017Jeśli złożysz PANU, swemu Bogu, jakiś ślub, nie zwlekaj z jego spełnieniem, gdyż PAN, twój Bóg, z pewnością będzie się tego domagał od ciebie, a na tobie będzie ciążył grzech.
5.CYLKOW(23:22) Gdybyś ślubował ślub Wiekuistemu, Bogu twojemu, nie omieszkaj go spełnić; gdyż poszukiwać go będzie Wiekuisty, Bóg twój, od ciebie, a byłby grzech na tobie;
6.KRUSZYŃSKI(23:22) Gdy złożysz ślub Jahwe, Bogu twemu, nie będziesz się ociągał z wypełnieniem go; w przeciwnym razie Jahwe, Bóg twój, będzie wymagał od ciebie i staniesz się winnym grzechu.
7.MIESES(23:22) Jeśli ty ślubował będziesz Bogu twojemu Wiekuistemu ślubowanie, nie opóźniaj się ze spełnieniem go, gdyż [,zaprawdę!] Bóg twój Wiekuisty dochodził będzie go u ciebie i na ciebie spadnie [kara za] grzech.
8.TYSIĄCL.WYD5Jeśli złożysz ślub Panu, Bogu swemu, nie będziesz się ociągał z jego wypełnieniem, gdyż Pan, Bóg twój, będzie się tego domagał od ciebie, a na tobie będzie ciążył grzech.
9.BRYTYJKA(23:22) Jeżeli złożysz Panu, Bogu twemu, ślub, to nie ociągaj się z jego spełnieniem, gdyż Pan, Bóg twój, upomni się oń u ciebie i miałbyś grzech na sobie.
10.POZNAŃSKAKiedy złożysz ślub twemu Bogu, Jahwe, nie zwlekaj z wypełnieniem go, gdyż Jahwe, twój Bóg, będzie się domagał tego od ciebie; inaczej obciążysz się grzechem.
11.WARSZ.PRASKAKiedy złożysz jakiś ślub twojemu Bogu, Jahwe, nie będziesz się ociągał z jego wypełnieniem. W przeciwnym razie Jahwe, twój Bóg, pociągnąłby cię do odpowiedzialności, a ty nie byłbyś wolny od winy.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(23:22) Gdybyś WIEKUISTEMU, twojemu Bogu, ślubował ślub, nie ociągaj się go spełnić; gdyż WIEKUISTY, twój Bóg, poszukiwał go będzie od ciebie; więc byłby na tobie grzech.
13.EIB.BIBLIA.2016.LIT(23:22) Jeśli złożysz ślub PANU, twojemu Bogu, to nie zwlekaj z jego wypełnieniem, ponieważ PAN, twój Bóg, na pewno upomni się o złożony przez ciebie ślub, a ty - jeśli go nie spełnisz - ściągniesz na siebie grzech.