« 5Moj 23:22 5 Księga Mojżeszowa 23:23 5Moj 23:24 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPale coż jest jedno wyszło z twych ust, spełnisz a uczynisz, cożeś ślubił Panu Bogu twemu, cożś z dobrej wolej i swymi usty przemowił.
2.WUJEK.1923Ale co raz wyszło z ust twoich, zachowasz i uczynisz, jakoś obiecał Panu, Bogu twemu, a własną wolą i usty twemi wyrzekłeś.
3.GDAŃSKA.1881To co wynijdzie z ust twoich, wypełnisz, i uczynisz, jakoś ślubował Panu, Bogu twemu, dobrowolnie, coś wymówił usty twemi.
4.GDAŃSKA.2017To, co wyjdzie z twoich ust, wypełnisz i uczynisz, gdyż dobrowolnie ślubowałeś PANU, swemu Bogu, co powiedziałeś swoimi ustami.
5.CYLKOW(23:24) Wyrzeczenia ust twoich przestrzegaj, i spełniaj jakoś ślubował Wiekuistemu, Bogu twojemu, dobrowolnie, coś wypowiedział usty twojemi.
6.KRUSZYŃSKI(23:24) Jeśli wychodzi słowo z ust twoich, czuwaj, abyś wypełnił, jakożeś ślubował Jahwe, Bogu twemu, co dobrowolnie wypowiedziały usta twoje.
7.MIESES(23:24) Ale, co przez twoje wyszło wargi, – [nato] bacz, ażebyś wykonywał, – tak, jak ślubowałeś Bogu twemu Wiekuistemu dobrowolnie, co wyrzekłeś usty swemi.
8.TYSIĄCL.WYD5lecz co z ust twych już wyszło, tego strzeż i wypełnij ślub, który twe usta złożyły jako dar dobrowolny Panu, Bogu twemu.
9.BRYTYJKA(23:24) Co wyszło z twoich ust, tego dotrzymaj i postąp tak, jak ślubowałeś Panu, Bogu twemu, dobrowolnie, jak powiedziałeś swoimi ustami.
10.POZNAŃSKAAle gdy już usta twe wypowiedziały [ślub], pilnie staraj się wypełnić to, co dobrowolnie ślubowałeś twemu Bogu, Jahwe, i co wypowiedziałeś swymi usty.
11.WARSZ.PRASKASłowo, które raz wyjdzie z twoich ust, będziesz szanował i dołożysz wszelkich starań, aby je wypełnić według ślubu, jaki uczyniłeś dobrowolnie Bogu twojemu, Jahwe, wypowiadając go własnymi ustami.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(23:24) Przestrzegaj słowa twoich ust i spełniaj jak ślubowałeś WIEKUISTEMU, twojemu Bogu; to, co dobrowolnie wypowiedziałeś swoimi ustami.
13.EIB.BIBLIA.2016.LIT(23:24) Tego jednak, co przyrzekłeś, dotrzymaj, postąp tak, jak z własnej woli ślubowałeś i jak PANU, twojemu Bogu, obiecałeś własnymi słowami.