« 5Moj 23:5 5 Księga Mojżeszowa 23:6 5Moj 23:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPNie uczynisz sobie s nimi miru ani ględaj jich dobrego wszytki dni żywota twego na wieki.
2.WUJEK.1923Nie uczynisz z nimi pokoju, ani się będziesz starał o ich dobre przez wszystkie dni żywota twego na wieki.
3.GDAŃSKA.1881Nie szukaj pokoju ich, ani dobrego ich, po wszystkie dni twoje na wieki.
4.GDAŃSKA.2017Nie zabiegaj o ich pokój ani dobro po wszystkie swoje dni na wieki.
5.CYLKOW(23:7) Nie szukaj pokoju, ani dobra ich po wszystkie dni twoje, na wieki!
6.KRUSZYŃSKI(23:7) Nie będziesz się starał ani o ich pokój, ani o ich dobro przez całe życie twoje, nazawsze.
7.MIESES(23:7) Nie będziesz [skutkiem tego] szukał pomyślności ich, ani powodzenia ich po wszystkie twoje dnie na wieki [zawsze].
8.TYSIĄCL.WYD5Nie będziesz się starał o ich szczęście ani o ich powodzenie, jak długo będziesz żył.
9.BRYTYJKA(23:7) Nie troszcz się o ich szczęście i powodzenie po wszystkie twoje dni, na wieki.
10.POZNAŃSKANie będziesz się troszczył o ich bezpieczeństwo i pomyślność nigdy, jak długo żyjesz.
11.WARSZ.PRASKANie będziesz się troszczył ani o dobrobyt, ani o szczęście [tych ludzi], jak długo będziesz żył i po wszystkie czasy.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(23:7) Nie szukaj pokoju, ani ich dobra; po wszystkie twoje dni, na wieki.
13.EIB.BIBLIA.2016.LIT(23:7) Nie zabiegaj o ich szczęście i powodzenie po wszystkie swoje dni - na wieki.