« Eze 6:10 Księga Ezechiela 6:11 Eze 6:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923To mówi Pan Bóg: Uderz rękę twoję a przytrąć nogę twoję i mów: Ach na wszystkie obrzydłości złe domu Izraelowego; bo od miecza, od głodu i od moru polęgą.
2.GDAŃSKA.1881Tak mówi panujący Pan: Klaśnij ręką twoją, a tąpnij nogą twoją, i mów: Niestetyż na wszystkie złe obrzydliwości domu Izraelskiego; bo od miecza, od głodu, od morowego powietrza polegną.
3.GDAŃSKA.2017Tak mówi Pan BóG: Klaśnij swą dłonią, tupnij swą nogą i mów: Biada z powodu wszystkich złych obrzydliwości domu Izraela! Padną bowiem od miecza, od głodu i od zarazy.
4.CYLKOWTak rzecze Pan, Wiekuisty: Klaśnij dłonią, a tupnij nogą twoją, i wołaj biada! na wszystkie te ohydy niecne domu Israela, bo od miecza, od głodu i od moru legną.
5.TYSIĄCL.WYD5Tak mówi Pan: Klaskaj w dłonie i tup nogą, i wołaj: Biada z powodu wszystkich obrzydliwości domu Izraela, który padnie od miecza, głodu i zarazy.
6.BRYTYJKATak mówi Wszechmocny Pan: Klaśnij w dłonie, tupnij nogą i powiedz: Biada wszystkim złym ohydom domu izraelskiego, które padną od miecza, głodu i zarazy.
7.POZNAŃSKATak mówi Pan, Jahwe: - Klaśnij w swe dłonie, tupnij swą nogą i wołaj: Ach! z powodu wszystkich niecnych obrzydliwości Domu Izraela, bo padną od miecza, od głodu i od zarazy.
8.WARSZ.PRASKATak mówi Pan Bóg: Zacznij klaskać w dłonie, tupać nogami i krzyczeć! Biada całemu Domowi Izraela z powodu wszystkich jego niegodziwości! Wskutek tych występków wszyscy wyginą od miecza, z głodu i zarazy.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tak mówi Pan, WIEKUISTY: Klaśnij dłonią, tupnij nogą i wołaj – biada, do wszystkich niecnych ohyd domu Israela; bo polegną od miecza, głodu i moru!
10.EIB.BIBLIA.2016.LITTak mówi Wszechmocny PAN: Klaśnij w dłonie, tupnij nogą i powiedz: Biada wszystkim niegodziwym ohydztwom domu Izraela! Padną one od miecza, głodu i zarazy!