« Eze 6:11 Księga Ezechiela 6:12 Eze 6:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Kto daleko jest, morem umrze, a kto blisko, od miecza upadnie, a kto pozostanie i oblężon będzie, głodem umrze: i wykonam rozgniewanie moje na nich.
2.GDAŃSKA.1881Ten, co będzie daleko, morem umrze, a ten, co blisko, od miecza polegnie, a ten, co zostanie, i oblężony, od głodu umrze; a tak wykonam popędliwość moję nad nimi.
3.GDAŃSKA.2017Ten, co będzie daleko, umrze od zarazy, ten, co blisko, polegnie od miecza, a ten, co pozostanie i będzie oblężony, umrze od głodu. Tak dopełnię na nich swej zapalczywości.
4.CYLKOWKto w oddali od moru zginie, a kto w pobliżu od miecza legnie, a kto pozostał i w oblężeniu jest, od głodu pomrze; i tak spełnię rozjątrzenie Moje nad nimi.
5.TYSIĄCL.WYD5Ten, co jest daleko, umrze od zarazy; ten, co jest blisko, polegnie od miecza, a ten, co pozostanie i będzie oblegany, umrze z głodu. I tak uśmierzę na nich mój gniew.
6.BRYTYJKAKto jest daleko, umrze od zarazy, a kto jest blisko, padnie od miecza; kto pozostanie i uchowa się, umrze z głodu. Tak wywrę na nich swój gniew.
7.POZNAŃSKAKto będzie daleko, umrze od zarazy; kto będzie blisko, padnie od miecza, a kto się ostoi i będzie oblężony, zginie z głodu. Tak wywrę na nich swą złość.
8.WARSZ.PRASKAKto jest daleko, zginie od zarazy, kto blisko – padnie od miecza. Reszta, pozostała przy życiu, wymrze z głodu. Tak oto wyleję na nich moje zagniewanie.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Kto w oddali zginie od moru, kto w pobliżu – polegnie od miecza, a kto pozostał i znajduje się w oblężeniu – umrze z głodu; tak spełnię nad nimi Moje rozjątrzenie.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITTen, kto będzie daleko, umrze od zarazy! Ten, kto będzie blisko, padnie od miecza! Kto pozostanie i jakoś się uchowa, umrze z głodu! Tak wywrę na nich mój gniew!