« Eze 6:13 Księga Ezechiela 6:14 Eze 7:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I wyciągnę rękę moję na nie, i uczynię ziemię spustoszoną, i opuszczoną od puszczy Deblatha po wszech mieszkaniach ich. A doznają, żem Ja Pan.
2.GDAŃSKA.1881Bo rękę swoję wyciągnę przeciwko nim, i uczynię tę ziemię spustoszoną i bardziej spustoszoną niż pustynię Dyblat, we wszystkich mieszkaniach ich. A tak poznają, żem Ja Pan.
3.GDAŃSKA.2017Wyciągnę swoją rękę przeciwko nim i uczynię tę ziemię spustoszoną, bardziej spustoszoną od pustyni Diblat, wszędzie, gdzie mieszkają. I tak poznają, że ja jestem PANEM.
4.CYLKOWI wyciągnę rękę Moję przeciw nim, i obrócę ziemię w pustkowie i zgrozę od stepu aż do Dybli, we wszystkich osiadłościach ich; a wtedy poznają, żem Ja Wiekuisty.
5.TYSIĄCL.WYD5Wyciągnę rękę przeciwko nim i zamienię kraj ten w ziemię pustą i dziką, począwszy od pustyni aż do Ribla, wszędzie, gdzie mieszkają. I poznają, że Ja jestem Pan.
6.BRYTYJKAWyciągnę swoją rękę przeciwko nim i uczynię kraj straszliwym pustkowiem, od pustyni aż do Rybli, wszędzie, gdzie mieszkają i poznają, że Ja jestem Pan.
7.POZNAŃSKAWyciągnę moją rękę przeciw nim i zamienię kraj w ruinę i pustkowie, od pustyni aż po Ribla, wszędzie gdzie będą ich osiedla. I poznają, że Ja jestem Jahwe.
8.WARSZ.PRASKAWyciągam przeciw wam moją rękę i kraj wasz w pustynię zamieniam, poczynając od stepów aż po Riblę, wszystkie zamieszkałe przez was okolice. I wtedy przekonacie się, że Ja jestem Panem.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wyciągnę przeciw nim Moją rękę, obrócę ziemię w pustkowie oraz zgrozę, od stepu aż do Dybli, we wszystkich ich osadach. Wtedy poznają, że Ja jestem WIEKUISTY!
10.EIB.BIBLIA.2016.LITTak, wyciągnę przeciw nim rękę i uczynię ich kraj pustkowiem, nieużytkiem od pustyni po Riblatę - wszędzie, gdzie wcześniej mieszkali! I przekonają się, że Ja jestem PAN.