« Eze 6:1 Księga Ezechiela 6:2 Eze 6:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Synu człowieczy! obróć oblicze twoje ku górom Izraelskim, a prorokować będziesz na nie.
2.GDAŃSKA.1881Synu człowieczy! obróć twarz twoję ku górom Izraelskim, a prorokuj przeciwko nim,
3.GDAŃSKA.2017Synu człowieczy, zwróć swoją twarz ku górom Izraela i prorokuj przeciwko nim;
4.CYLKOWSynu człowieczy, zwrócisz oblicze swoje przeciw górom Israela, i zaprorokujesz przeciw nim,
5.TYSIĄCL.WYD5Synu człowieczy, zwróć się ku górom izraelskim i prorokuj przeciwko nim.
6.BRYTYJKASynu człowieczy! Zwróć swoje oblicze ku górom izraelskim i prorokuj przeciwko nim!
7.POZNAŃSKA- Synu człowieczy, zwróć swoje oblicze ku górom Izraela, prorokuj im
8.WARSZ.PRASKASynu człowieczy, zwróć swoje oblicze w stronę gór izraelskich i zacznij do nich przemawiać jako prorok.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Synu człowieka! Zwrócisz swoje oblicze przeciwko górom Israela oraz zaprorokujesz przeciw nim.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITSynu człowieczy! Skieruj wzrok ku górom Izraela i prorokuj przeciwko nim!