« Eze 6:2 Księga Ezechiela 6:3 Eze 6:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I rzeczesz: Góry Izraelskie, słuchajcie słowa Pana Boga! To mówi Pan Bóg górom i pagórkom, skałom i dolinom: Oto Ja przywiodę na was miecz i wytracę wyżyny wasze.
2.GDAŃSKA.1881I rzecz: Góry Izraelskie! słuchajcie słowa panującego Pana. Tak mówi panujący Pan górom i pagórkom, strumieniom i dolinom: Oto Ja, Ja przywiodę na was miecz, i pokażę wyżyny wasze.
3.GDAŃSKA.2017I mów: Góry Izraela, słuchajcie słowa Pana BOGA. Tak mówi Pan BóG do gór i pagórków, do strumieni i dolin: Oto ja, właśnie ja sprowadzę na was miecz i zniszczę wasze wyżyny.
4.CYLKOWA oświadczysz: Góry Israela, słuchajcie słowa Pana Wiekuistego! Tak rzecze Pan Wiekuisty do gór i pagórków, do źródeł i dolin: Oto przywiodę na was miecz i zniosę wyżyny wasze.
5.TYSIĄCL.WYD5Powiedz: Wzgórza izraelskie, słuchajcie słowa Pana Boga. Tak mówi Pan Bóg do wzgórz, do pagórków, do strumieni i do dolin: Oto sprowadzę na was miecz i zniszczę wasze wyżyny.
6.BRYTYJKAI mów: Góry izraelskie! Słuchajcie słowa Wszechmocnego Pana! Tak mówi Wszechmocny Pan do gór i pagórków, do strumyków i dolin: Oto Ja, Ja sprowadzę na was miecz i zniszczę wasze świątynki na wzgórzach.
7.POZNAŃSKAi mów: Góry Izraela, słuchajcie słowa Pana, Jahwe. Tak mówi Pan, Jahwe, do gór i pagórków, do potoków i dolin. Oto Ja sprowadzę na was miecz i zniszczę wasze wyżyny.
8.WARSZ.PRASKAPowiedz im tak: Góry izraelskie, posłuchajcie słowa Pana Boga. Oto, co mówi Bóg i Pan do szczytów górskich i wzniesień, do rozpadlin i polan. Ja sam dobędę przeciwko wam mego miecza i zniszczę wszystkie wasze sanktuaria.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Oświadczysz: Góry Israelskie! Słuchajcie słowa Pana, WIEKUISTEGO! Tak mówi WIEKUISTY, Pan, do gór i pagórków, do źródeł i dolin: Oto przyprowadzę na was miecz oraz zniosę wasze wyżyny.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITPowiedz: Góry Izraela! Słuchajcie Słowa Wszechmocnego PANA! Tak mówi Wszechmocny PAN do gór, pagórków, strumieni i dolin: Oto Ja, Ja sam sprowadzam na was miecz! Zniszczę pobudowane na was świątynki!