« Eze 6:3 Księga Ezechiela 6:4 Eze 6:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I rozwalę ołtarze wasze, i będą połamane bałwany wasze, i porzucę pobite wasze przed bałwany waszemi.
2.GDAŃSKA.1881A tak spustoszone będą ołtarze wasze, i zdruzgotane będą słoneczne obrazy wasze, a porozrzucam pobitych waszych przed plugawemi bałwanami waszemi.
3.GDAŃSKA.2017Wasze ołtarze będą spustoszone i wasze posągi będą połamane, a porozrzucam waszych pobitych przed waszymi bożkami.
4.CYLKOWI opustoszeją ofiarnice wasze, i skruszone będą wasze posągi słońca i powalę poległych waszych w obliczu bałwanów waszych.
5.TYSIĄCL.WYD5Wasze ołtarze opustoszeją, a wasze stele słoneczne zostaną rozbite; waszych poległych rzucę przed bożków.
6.BRYTYJKAI spustoszeją wasze ołtarze, rozbite będą wasze ołtarze kadzidlane i położę waszych zabitych u stóp waszych bałwanów.
7.POZNAŃSKAWasze ołtarze będą zburzone, wasze stele zostaną połamane, a [ciała] waszych pomordowanych rozłożę przed waszymi bałwanami.
8.WARSZ.PRASKAZostaną zburzone wasze ołtarze, połamane będą stoły do kadzideł, a waszych poległych Ja sam rzucę przed wasze bożki.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Opustoszeją wasze ofiarnice, będą skruszone wasze posągi słońca, powalę waszych poległych przed obliczem waszych bałwanów.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITOpustoszeją wasze ołtarze, pójdą w drzazgi wasze słupy, a zabitych na was położę przed waszymi posążkami!