« Eze 6:6 Księga Ezechiela 6:7 Eze 6:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I padnie zabity w pośrodku was, i dowiecie się, żem Ja Pan.
2.GDAŃSKA.1881I padnie zraniony w pośrodku was, a poznacie, żem Ja Pan.
3.GDAŃSKA.2017I pobici padną pośród was, a poznacie, że ja jestem PANEM.
4.CYLKOWI padną polegli w pośród was, abyście poznali, żem Ja Wiekuisty.
5.TYSIĄCL.WYD5Pośrodku was padną polegli i poznacie, że Ja jestem Pan.
6.BRYTYJKAA zabici będą leżeć wśród was – i poznacie, że Ja jestem Pan.
7.POZNAŃSKAPomordowani legną pośród was i poznacie, że Ja jestem Jahwe.
8.WARSZ.PRASKAPośrodku was leżeć będą ciała waszych poległych. Wtedy przekonacie się, że Ja jestem Panem.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Polegli padną wśród was, byście poznali, że Ja jestem WIEKUISTY.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITA zabici leżeć będą pośród was. Przekonacie się, że Ja jestem PAN!