« Jan 16:17 Ewangelia Jana 16:18 Jan 16:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Mówili przeto: Co to jest co mówi, pochwili? Nie wiemy co mówi.
2.WUJEK.1923Mówili tedy: Co to jest, co mówi: Maluczko? nie wiemy, co powiada.
3.RAKOW.NTMówili tedy: To co jest, co mówi: Mało? niewiemy, co powieda.
4.GDAŃSKA.1881Przetoż mówili: Cóż to jest, co mówi: Maluczko? Nie wiemy, co mówi.
5.GDAŃSKA.2017Dlatego mówili: Cóż znaczy to, co mówi: Krótki czas? Nie rozumiemy, co mówi.
6.SZCZEPAŃSKIPytali się więc: Co może oznaczać <to> »maluczko«? - Nie wiemy, o czem mówi!
7.GRZYM1936I dopytywali się: Cóż to może znaczyć, co on mówi: Niedługo? Nie rozumiemy, co chce powiedzieć.
8.DĄBR.WUL.1973Mówili tedy: Co może oznaczać „niedługo”? Nie wiemy, o czym mówi.
9.DĄBR.GR.1961Mówili tedy: Co może oznaczać „niedługo”. Nie wiemy, o czym mówi.
10.TYSIĄCL.WYD5Mówili więc: Cóż znaczy ta chwila, o której mówi? Nie rozumiemy tego, co powiada.
11.BRYTYJKAMówili więc: Cóż to znaczy, co mówi: Jeszcze tylko krótki czas? Nie wiemy, co mówi.
12.POZNAŃSKAPytali więc: - Co znaczy chwila? Nie rozumiemy, o czym mówi.
13.WARSZ.PRASKACo oznacza owo niedługo – zastanawiali się i stwierdzili: Nie wiemy, co On mówi.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Mówili: Jak to jest, że mówi niewiele? Nie wiemy co mówi.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITZaczęli się więc zastanawiać: Co to za chwila, o której mówi? Nie rozumiemy, o co Mu chodzi.
16.TOR.NOWE.PRZ.Powiedzieli więc: Co to znaczy, gdy mówi: Chwila? Nie rozumiemy tego, co mówi.