« Jan 16:1 Ewangelia Jana 16:2 Jan 16:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Odrzuconemi od szkoły uczynią was; ano przyjdzie godzina że wszelki zabijający was, będzie mnimać iż posługę przynosi Bogu.
2.WUJEK.1923Wyłączą was z bóżnic; ale idzie godzina, że wszelki, który was zabije, mniemać będzie, że czyni posługę Bogu.
3.RAKOW.NTZ zgromadzenia wyrzucą was; Ale przychodzi godzina, że wszelki, któryby was zabijał, mniemać będzie, że posługę ofiaruje Bogu.
4.GDAŃSKA.1881Wyłączać was będą z bóżnic; owszem przyjdzie godzina, że wszelki, który was zabije, będzie mniemał, że Bogu posługę czyni.
5.GDAŃSKA.2017Będą was wyłączać z synagog; owszem, nadchodzi godzina, że każdy, kto was zabije, będzie sądził, że pełni służbę dla Boga.
6.SZCZEPAŃSKIWykluczą was z bóżnic; przyjdzie nawet godzina, że każdy, kto was zabije, mniemać będzie, że Bogu składa ofiarę.
7.GRZYM1936Albowiem z bóżnic was wypędzą; i owszem czas idzie, że każdy, kto was mordować będzie, za uczynek pobożny to sobie poczyta.
8.DĄBR.WUL.1973Wyłączą was z synagog, a zbliża się godzina, że każdy, kto was zabijać będzie, uczyni to mniemając, że Bogu wyświadcza przysługę.
9.DĄBR.GR.1961Wyłączą was z synagog, a zbliża się godzina, że każdy, kto was zabijać będzie, uczyni to mniemając, że Bogu wyświadcza przysługę.
10.TYSIĄCL.WYD5Wyłączą was z synagogi. Ale nadto nadchodzi godzina, w której każdy, kto was zabije, będzie sądził, że oddaje cześć Bogu.
11.BRYTYJKAWyłączać was będą z synagog, więcej, nadchodzi godzina, gdy każdy, kto was zabije, będzie mniemał, że spełnia służbę Bożą.
12.POZNAŃSKAWyłączą was z synagogi, a nawet przyjdzie godzina, kiedy każdy, kto was zabije, będzie sądził, że oddaje cześć Bogu.
13.WARSZ.PRASKAWyłączą was bowiem z synagogi i przyjdzie nawet taki moment, że ci, co was będą zabijać, będą to czynić w przeświadczeniu, że oddają cześć Bogu.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo będą was czynili wykluczonymi z miejsc zgromadzeń; ale przychodzi też pora, w której każdy, kto was zabije, będzie uważał, że składa kult Bogu.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITBędą was wyłączać z synagog. Nadchodzi nawet godzina, gdy każdy, kto was zabije, będzie przekonany, że przez to służy Bogu.
16.TOR.NOWE.PRZ.Wyłączać was będą z synagog; a nawet nadchodzi godzina, że każdy, kto was zabije, będzie uważał, że pełni służbę Bogu.