« 1Kor 15:10 1 List do Koryntian 15:11 1Kor 15:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Choć przeto ja, choć oni, tak przepowiedamy i takeście uwierzyli.
2.WUJEK.1923Albowiem chociaż ja, chociaż oni, tak przepowiadamy, i takeście uwierzyli.
3.RAKOW.NTChociaż tedy ja, chociaż oni, tak obwoływamy, i takieście uwierzyli.
4.GDAŃSKA.1881Przetoż i ja, i oni tak każemy, i takeście uwierzyli.
5.GDAŃSKA.2017Czy więc ja, czy oni, tak głosimy i tak uwierzyliście.
6.JACZEWSKIO tem zmartwychwstaniu Chrystusa wiecie i wierzycie w nie, bo o niem słyszeliście tak odemnie jako i od drugich Apostołów.
7.SYMONA czy ja, czy oni, tak opowiadamy, i takeśeie uwierzyli.
8.MARIAWICIBo czy to ja, czy też oni, to samośmy kazali, i wy w to samoście uwierzyli.
9.DĄBR.WUL.1973Ale czy ja, czy oni: tak głosimy i tak uwierzyliście.
10.DĄBR.GR.1961Ale czy ja, czy oni: to samo głosimy i w to samo uwierzyliście.
11.TYSIĄCL.WYD5Tak więc czy to ja, czy inni, tak nauczamy i tak uwierzyliście.
12.BRYTYJKACzy więc ja, czy oni, to samo opowiadamy, i tak uwierzyliście.
13.POZNAŃSKAObojętnie więc, czy chodzi o mnie, czy o innych apostołów, ważne jest, że taką naukę wam głosimy i w taką uwierzyliście.
14.WARSZ.PRASKATak więc, czy to ja, czy inni – tak nauczamy i tak wyście uwierzyli.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc czy to ja, czy to oni, tak tylko głosimy oraz tak uwierzyliście.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITCzy więc ja, czy oni, to samo głosimy i temu uwierzyliście.
17.TOR.PRZ.Dlatego czy to ja, czy tamci, w ten sposób głosimy i tak uwierzyliście.