« 1Kor 15:12 1 List do Koryntian 15:13 1Kor 15:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Co jeśli powstania martwych niemasz, (toć) ani Christus wskrzeszon.
2.WUJEK.1923Lecz jeźli zmartwychwstania niemasz, ani Chrystus nie powstał z martwych.
3.RAKOW.NTA jeśli powstania umarłych niemasz, tedyć ani Christus jest wzbudzon.
4.GDAŃSKA.1881Bo jeźlić zmartwychwstania nie masz, tedyć i Chrystus nie jest wzbudzony.
5.GDAŃSKA.2017Jeśli bowiem nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie został wskrzeszony.
6.JACZEWSKIGdyby zmartwychwstania być nie miało, - toby i Chrystus nie zmartwychwstał.
7.SYMONBo jeśli niemasz zmartwychwstania, tedy i Chrystus nie zmartwychwstał.
8.MARIAWICIBo jeśli zmartwychpowstania niema, tedyć ani Chrystus nie powstał z martwych.
9.DĄBR.WUL.1973Jeśli bowiem nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie zmartwychwstał.
10.DĄBR.GR.1961Jeśli bowiem nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie zmartwychwstał.
11.TYSIĄCL.WYD5Jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie zmartwychwstał.
12.BRYTYJKABo jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie został wzbudzony;
13.POZNAŃSKAJeżeli nie ma zmartwychwstania ciał, to wobec tego Chrystus nie zmartwychwstał.
14.WARSZ.PRASKAJeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie zmartwychwstał.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo jeśli się nie dzieje powstanie umarłych, także Chrystus nie jest wskrzeszony.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITBo jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie został wzbudzony.
17.TOR.PRZ.Jeśli natomiast nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie jest wzbudzony.