« 1Kor 15:1 1 List do Koryntian 15:2 1Kor 15:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Przez które i zbawieni bywacie, jakim sposobem zwiastowałem wam jeśli trzymacie, chybabyście próżno uwierzyli.
2.WUJEK.1923Przez którą téż zbawienia dostępujecie, jeźli pamiętacie, jakim obyczajem przepowiadałem wam, chybabyście próżno uwierzyli.
3.RAKOW.NTPrzez którą też zachowani jesteście, jeśli pamiętacie którym sposobem przepowiedałem wam; chyba jeśliście daremnie uwierzyli.
4.GDAŃSKA.1881Przez którą też zbawienia dostępujecie, jeźli pamiętacie, jakim sposobem opowiedziałem wam, chyba jeźliście próżno uwierzyli.
5.GDAŃSKA.2017Przez którą też dostępujecie zbawienia, jeśli pamiętacie to, co wam głosiłem, chyba że uwierzyliście na próżno.
6.JACZEWSKIPomoże ona wam do zbawienia, jeżeli naturalnie tak się jej trzymać będziecie, jak ja ją wam opowiadałem. Inaczej się zaś stanie, jeżeliście ją nie szczerze przyjęli.
7.SYMONprzez którą też zbawienia dostępujecie, jeżeli ją zachowujecie taką, jaką wam opowiedziałem: bo nie napróżno uwierzyliście.
8.MARIAWICIi przez którą otrzymujecie zbawienie, jeśli się jej tak trzymacie, jakom wam ją kazał, chybabyście napróżno uwierzyli.
9.DĄBR.WUL.1973Przez nią też i zbawieni będziecie, jeśli ją zachowacie taką, jaką wam głosiłem: chyba żeście na próżno uwierzyli.
10.DĄBR.GR.1961Przez nią też i zbawieni będziecie, jeżeli ją zachowacie taką, jaką wam głosiłem: chyba żeście na próżno uwierzyli.
11.TYSIĄCL.WYD5Przez nią również będziecie zbawieni, jeżeli ją zachowacie tak, jak wam głosiłem... Bo inaczej na próżno byście uwierzyli.
12.BRYTYJKAI przez którą zbawieni jesteście, jeśli ją tylko zachowujecie tak, jak wam ją zwiastowałem, chyba że nadaremnie uwierzyliście.
13.POZNAŃSKADzięki ewangelii dostąpicie zbawienia, o ile zachowacie ją w takiej formie, w jakiej wam ogłosiłem, chyba że uwierzyliście lekkomyślnie.
14.WARSZ.PRASKAPrzez nią również będziecie zbawieni, jeżeli ją zachowacie tak, jak wam rozkazałem... Chyba żebyście uwierzyli na próżno.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Przez którą także jesteście zachowani przy życiu, jeżeli rozumiecie jaką racją ogłosiłem wam Dobrą Nowinę, chyba że uwierzyliście bez powodu.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITi dzięki której dostępujecie zbawienia, o ile trzymacie się słów głoszonych wam przeze mnie - chyba że nadaremnie uwierzyliście.
17.TOR.PRZ.Przez którą też jesteście zbawiani, jeśli trzymacie się jej w tym Słowie, które wam ogłosiłem jako dobrą nowinę, chyba że na próżno uwierzyliście.