« 1Kor 15:22 1 List do Koryntian 15:23 1Kor 15:24 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A każdy wswojem porządku. Przodek Christus, potym Christusowi w przyściu jego.
2.WUJEK.1923A każdy w swym rzędzie: Chrystus pierwiastki, potem ci, którzy są Chrystusowi, którzy uwierzyli w przyjście jego.
3.RAKOW.NTA każdy w własnym rzędzie: pierwiasnkiem jest Christus, potym oni którzy są Christusowi, w ono przyszcie jego.
4.GDAŃSKA.1881Ale każdy w swoim rzędzie, Chrystus jako pierwiastek, a potem ci, co są Chrystusowi w przyjście jego.
5.GDAŃSKA.2017Ale każdy w swojej kolejności, Chrystus jako pierwszy plon, potem ci, którzy należą do Chrystusa, w czasie jego przyjścia.
6.JACZEWSKIZmartwychwstanie zaś to odbędzie się w właściwym sobie porządku. Chrystus już zmartwychwstał; później zmartwychwstaną ci, co uwierzyli w przyjście jego.
7.SYMONA każdy w swym rzędzie: Chrystus pierwociny, a potem ci, którzy należą do Chrystusa i uwierzyli w przyjście jego.
8.MARIAWICIAle każdy w swym rzędzie. Najpierwszy Chrystus, a potem ci, którzy są Chrystusowi, którzy w przyjście Jego uwierzyli;
9.DĄBR.WUL.1973A każdy w swym porządku: przede wszystkim Chrystus, potem ci, którzy są Chrystusowi i uwierzyli w przyjście jego.
10.DĄBR.GR.1961A każdy w swym porządku: przede wszystkim Chrystus, potem ci, którzy są Chrystusowi, w czasie przyjścia jego.
11.TYSIĄCL.WYD5lecz każdy według własnej kolejności: Chrystus jako pierwociny, potem ci, co należą do Chrystusa, w czasie Jego przyjścia.
12.BRYTYJKAA każdy w swoim porządku: jako pierwszy Chrystus, potem ci, którzy są Chrystusowi w czasie jego przyjścia,
13.POZNAŃSKAkażdy według swojej kolejności: pierwszy Chrystus, potem w dniu Jego powtórnego przyjścia ci, którzy do Niego należą.
14.WARSZ.PRASKAlecz każdy według własnej kolejności: Chrystus jako pierwszy, potem ci, co należą do Chrystusa, w czasie Jego przyjścia.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A każdy w swoim porządku; jako pierwocina Chrystus, następnie ci, którzy są Chrystusa w jego przyjściu.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITkażdy w swoim porządku: jako pierwszy zwiastun - Chrystus. Potem, w czasie Jego przyjścia, ci, którzy należą do Chrystusa.
17.TOR.PRZ.Każdy natomiast we własnym szyku: Jako pierwocina Chrystus, a potem ci, którzy są Chrystusa w czasie Jego przyjścia;