« 1Kor 15:25 1 List do Koryntian 15:26 1Kor 15:27 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Ostateczny nieprzyjaciel zniszczon będzie śmierć.
2.WUJEK.1923A ostatnia nieprzyjaciółka będzie zniszczona śmierć; bo wszystko poddał pod nogi jego. A gdy mówi:
3.RAKOW.NTOstatni nieprzyjaciel będzie zniszczony, śmierć.
4.GDAŃSKA.1881A ostatni nieprzyjaciel, który będzie zniszczony, jest śmierć.
5.GDAŃSKA.2017A ostatni wróg, który zostanie zniszczony, to śmierć.
6.JACZEWSKII śmierć w końcu pokonaną zostanie, boć napisano jest, że wszystko poddał pod nogi jego. Gdy zaś powiedziano:
7.SYMONA ostatnim nieprzyjacielem, który zniszczony będzie, jest śmierć:
8.MARIAWICIA ostatnia nieprzyjaciółka, która będzie zniszczona, to śmierć.
9.DĄBR.WUL.1973A ostatnim wrogiem, który zniszczony będzie, jest śmierć: wszystko bowiem rzucił pod stopy jego. A gdy mówi:
10.DĄBR.GR.1961A ostatnim wrogiem, który będzie zniszczony, jest śmierć: wszystko bowiem rzucił pod stopy jego. A gdy mówi:
11.TYSIĄCL.WYD5Jako ostatni wróg zostanie pokonana śmierć.
12.BRYTYJKAA jako ostatni wróg zniszczona będzie śmierć.
13.POZNAŃSKAŚmierć będzie ostatnim wrogiem, który zostanie zniszczony,
14.WARSZ.PRASKAJako ostatni wróg zostanie pokonana śmierć.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A ostatnim nieprzyjacielem, który obróci się wniwecz, będzie śmierć.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITA jako ostatni wróg usunięta zostanie śmierć.
17.TOR.PRZ.A jako ostatni wróg zostanie zniszczona śmierć.