« 1Kor 15:26 1 List do Koryntian 15:27 1Kor 15:28 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo wszytko podłożył pod nogi jego. Lecz gdy mówi że wszytko podłożył, pewna że okrom (onego) który mu podłożył wszytko.
2.WUJEK.1923Wszystko mu jest poddano, bez wątpienia, okrom tego, który mu poddał wszystko.
3.RAKOW.NTBo wszytkie rzeczy poddał pod nogi jego. A kiedy mówi, że mu wszytkie rzeczy poddano, jawna jest, iż okrom onego, który poddał jemu one wszytkie rzeczy.
4.GDAŃSKA.1881Bo wszystkie rzeczy poddał pod nogi jego. A gdy mówi, że mu wszystkie rzeczy poddane są, jawna jest, iż oprócz tego, który mu poddał wszystkie rzeczy.
5.GDAŃSKA.2017Wszystko bowiem poddał pod jego stopy. A gdy mówi, że wszystko jest mu poddane, jest jasne, że oprócz tego, który mu wszystko poddał.
6.JACZEWSKIiż wszystko Bóg poddał pod nogi jego, - to rozumie się: wszystko, z wyjątkiem samego siebie.
7.SYMONbo wszystko poddał pod nogi jego. A gdy mówi: Wszystko mu poddane zostało, rzecz jest oczywista, że krom tego, który jemu poddał wszystko.
8.MARIAWICIBo wszystko poddał pod nogi Jego. A gdy mówi: Wszystko Mu jest poddane, – to bez wątpienia okrom Tego, Który Mu poddał wszystko.
9.DĄBR.WUL.1973Wszystko mu jest poddane, bez wątpienia z wyjątkiem tego, który mu poddał wszystko.
10.DĄBR.GR.1961wszystko mu jest poddane, bez wątpienia z wyjątkiem tego, który mu poddał wszystko.
11.TYSIĄCL.WYD5Wszystko bowiem rzucił pod stopy Jego. Kiedy się mówi, że wszystko jest poddane, znaczy to, że z wyjątkiem Tego, który Mu wszystko poddał.
12.BRYTYJKAWszystko bowiem poddał pod stopy jego. Gdy zaś mówi, że wszystko zostało poddane, rozumie się, że oprócz tego, który mu wszystko poddał.
13.POZNAŃSKAzgodnie ze słowami Pisma Świętego: "Wszystko rzucił pod Jego stopy". Skoro Pismo Święte stwierdza, że wszystko zostało Mu poddane, to oczywiście nie ma na myśli Tego, który Mu wszystko poddał.
14.WARSZ.PRASKAWszystko bowiem jest rzucone pod stopy Jego. Kiedy się mówi, że wszystko jest poddane, znaczy to, że z wyjątkiem Tego, który Mu wszystko poddał.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdyż wszystko poddał pod jego nogi. A kiedy powiedział, że wszystko jest mu poddane, oczywiste będzie, że oprócz Tego, który mu wszystko poddał.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWszystko bowiem poddał pod Jego stopy. Gdy zaś powiedział, że Mu poddał wszystko, jasne jest, że poza Tym, który to uczynił.
17.TOR.PRZ.Wszystko bowiem poddał pod Jego stopy. A gdy mówi, że wszystko jest poddane, to oczywistym jest, że oprócz Tego, który Mu wszystko poddał.