« 1Kor 15:27 1 List do Koryntian 15:28 1Kor 15:29 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A gdy mu podłożono będzie wszytko, tedy i sam syn podda się (onemu) który podłoży jemu wszytko. Aby był Bóg wszytkiem we wszech.
2.WUJEK.1923Lecz gdy mu wszystko poddano będzie, tedy i sam Syn będzie poddan temu, który mu poddał wszystko, aby Bóg był wszystko we wszystkich.
3.RAKOW.NTA kiedy poddane jemu będą one wszytkie rzeczy, tedy i sam syn będzie poddany onemu który poddał jemu one wszytkie rzeczy, aby był Bóg wszytko we wszytkich.
4.GDAŃSKA.1881A gdy mu wszystkie rzeczy poddane będą, tedyć też i sam Syn będzie poddany temu, który mu poddał wszystkie rzeczy, aby był Bóg wszystkim we wszystkim.
5.GDAŃSKA.2017Gdy zaś wszystko zostanie mu poddane, wtedy i sam Syn będzie poddany temu, który mu poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkich.
6.JACZEWSKIGdy zaś Bogu Ojcu wszystko w końcu oddanem zostanie - to rozumie się, że odda Mu się i Syn, jako człowiek, któremu On wszystko odda, aby Bóg był Panem wszystkićgo.
7.SYMONA gdy już wszystko poddano mu będzie, tedy i sam Syn będzie poddan temu, który mu poddał wszystko: aby Bóg był wszystko we wszystkiem.
8.MARIAWICIAle gdy Mu będzie wszystko poddane, wtedy i Sam Syn będzie poddany Temu, Który Mu poddał wszystko, aby tak Bóg był wszystkiem we wszystkich.
9.DĄBR.WUL.1973I gdy już wszystko poddane mu będzie, wtedy i Syn podlegać będzie temu, który potęgę swą roztoczył nad wszystkim, aby Bóg był wszystkim we wszystkim.
10.DĄBR.GR.1961I gdy już wszystko poddane mu będzie, wtedy i Syn podlegać będzie temu, który poddał mu wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkich.
11.TYSIĄCL.WYD5A gdy już wszystko zostanie Mu poddane, wtedy i sam Syn zostanie poddany Temu, który Synowi poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkich.
12.BRYTYJKAA gdy mu wszystko zostanie poddane, wtedy też i sam Syn będzie poddany temu, który mu poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkim.
13.POZNAŃSKAKiedy zaś wszystko zostanie Mu poddane, wówczas sam Syn podporządkuje się Bogu, który dał Mu władzę nad wszystkim. W ten sposób Bóg będzie wszystkim we wszystkich.
14.WARSZ.PRASKAA gdy już wszystko zostanie Mu poddane, wtedy i sam Syn zostanie poddany Temu, który Synowi poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkich.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś gdy mu wszystko zostanie poddane, wtedy i sam Syn zostanie poddany Temu, który mu wszystko poddał, aby Bóg mógł być wszystko we wszystkim.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITKiedy wszystko będzie Mu już poddane, wówczas i sam Syn podda się Temu, który Mu wszystko poddał, aby Bóg był wszystkim we wszystkim.
17.TOR.PRZ.A gdy wszystko zostanie Mu poddane, wtedy też i sam Syn zostanie poddany Temu, który Mu wszystko poddał, aby Bóg był wszystkim we wszystkich.