« 1Kor 15:34 1 List do Koryntian 15:35 1Kor 15:36 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(15:35b) Ale rzecze kto: Jako wstają martwi? Jakim lepak ciałem wychodzą?
2.WUJEK.1923Ale kto rzecze: Jakóż zmartwychwstają umarli? a w jakiem ciele przyjdą?
3.RAKOW.NTAle rzecze kto: Jakoż wzbudzeni bywają umarli? i w jakim ciele przychodzą?
4.GDAŃSKA.1881Ale rzecze kto: Jakoż wzbudzeni bywają umarli i w jakim ciele wychodzą?
5.GDAŃSKA.2017Lecz powie ktoś: Jak umarli są wskrzeszani i w jakim ciele przychodzą?
6.JACZEWSKIAle powie kto: Czy podobna, aby umarły zmartwychwstał? Bo i w jakiemżeby ciele zmartwychwstał, kiedy ciało jego ulegnie zepsuciu?
7.SYMONAle powie kto: Jakoż zmartwychwstają umarli? albo w jakiem ukażą się ciele?
8.MARIAWICIAle rzecze kto: Jakim sposobem zmartwychwstaną, umarli? W jakiem ciele przyjdą?
9.DĄBR.WUL.1973Ale powie kto: Jakże zmartwychwstają umarli? Albo w jakim ukażą się ciele?
10.DĄBR.GR.1961Ale powie ktoś: Jakże zmartwychwstają umarli? Albo w jakim ukażą się ciele?
11.TYSIĄCL.WYD5Lecz powie ktoś: A jak zmartwychwstają umarli? W jakim ukazują się ciele?
12.BRYTYJKAAle powie ktoś: Jak bywają wzbudzeni umarli? I w jakim ciele przychodzą?
13.POZNAŃSKAKto może jednak powiedzieć: Jak umarli zmartwychwstają? W jakim ciele powrócą?
14.WARSZ.PRASKALecz powie ktoś: A jak zmartwychwstają umarli? W jakim ukażą się ciele?
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale powie ktoś: Jak są wskrzeszani umarli? A w jakim ciele chodzą?
16.EIB.BIBLIA.2016.LITAle może ktoś zapytać: Jak zmartwychwstają umarli? W jakim zjawiają się ciele?
17.TOR.PRZ.Ale powie ktoś: A jak wzbudzani są umarli i w jakim ciele przychodzą?