« 1Kor 15:35 1 List do Koryntian 15:36 1Kor 15:37 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Głupi, ty co siejesz nie bywa ożywiono, jeśliby nie obumarło.
2.WUJEK.1923Głupi! co ty siejesz, nie bywa ożywiono, jeźli pierwéj nie obumrze.
3.RAKOW.NTBezrozumny! Ty co siejesz, nie bywać żywym uczyniono, jeśliby nie umarło.
4.GDAŃSKA.1881O głupi! To, co ty siejesz, nie bywać ożywione, jeźliby nie umarło.
5.GDAŃSKA.2017Głupcze! To, co siejesz, nie ożyje, jeśli nie obumrze.
6.JACZEWSKINie mądra to mowa. Czyż ziarno, które zasiewasz, nie ulega zepsuciu? A czyż ono nie zmartwychwstaje?
7.SYMONNiemądry! To, co ty siejesz, nie ożywa, jeśli nie umrze.
8.MARIAWICIO bezrozumny. Czy nie wiesz, że co ty siejesz, nie będzie pierwej ożywione, aż pierwej obumrze.
9.DĄBR.WUL.1973Niemądry! To, co zasiewasz, nie nabierze życia, zanim naprzód nie umrze.
10.DĄBR.GR.1961Niemądrzy! To, co zasiewasz, nie nabierze życia, zanim wpierw nie umrze.
11.TYSIĄCL.WYD5O, niemądry! Przecież to, co siejesz, nie ożyje, jeżeli wprzód nie obumrze.
12.BRYTYJKANiemądry! To, co siejesz, nie ożywa, jeśli nie umrze.
13.POZNAŃSKANiemądry! To, co siejesz, nie wyda nowego życia, dopóki nie ulegnie rozkładowi.
14.WARSZ.PRASKAO niemądry. Przecież to, co siejesz, nie ożyje, jeżeli wprzód nie obumrze.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.O nierozsądny! Co ty siejesz, nie jest ożywiane, jeżeli wpierw nie umrze.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITNiemądry! Zauważ, że to, co ty sam siejesz, nie powstaje do życia, zanim najpierw nie umrze.
17.TOR.PRZ.O nierozumny! To, co ty siejesz, nie jest ożywiane, jeśli nie obumrze.