« 1Kor 15:36 1 List do Koryntian 15:37 1Kor 15:38 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A co siejesz (wszak) nie ciało któreby wzeszło siejesz, ale gołe ziarno, co się trafi, pszenicę albo co innego.
2.WUJEK.1923I co siejesz, nie siejesz ciała, które ma być, ale gołe ziarno, jako na przykład, pszeniczne albo z inszych które.
3.RAKOW.NTI co siejesz, nie ono ciało, które się ma zrodzić, siejesz, ale gołe ziarno (jako na przykład) pszeniczne, abo które z inszych.
4.GDAŃSKA.1881I co siejesz, nie siejesz ciała, które ma potem wyrość, ale gołe ziarno, jako się trafi, albo pszeniczne, albo jakiekolwiek inne.
5.GDAŃSKA.2017I to, co siejesz, to nie ciało, które ma powstać, ale gołe ziarno, na przykład pszeniczne lub jakieś inne.
6.JACZEWSKIZmartwychwstaje; i to nie gołe ziarno pszenicy lub innego zboża, które posiałeś zmartwychwstaje, ale co innego zupełnie.
7.SYMONA co siejesz, nie siejesz ciała, które ma być, ale gołe ziarno, jako naprzykład, pszeniczne, albo inne jakie.
8.MARIAWICII co siejesz, nie siejesz onego zboża, które ma być, ale gołe ziarno, to jest albo pszenicy, albo czego innego.
9.DĄBR.WUL.1973I to, co zasiewasz, nie jest ciałem, które ma się stać, ale samym ziarnem, na przykład pszenicznym lub jakim innym.
10.DĄBR.GR.1961I to, co zasiewasz, nie jest ciałem, które ma się stać, ale samym ziarnem, na przykład pszenicznym lub jakimś innym.
11.TYSIĄCL.WYD5To, co zasiewasz, nie jest od razu ciałem, którym ma się stać potem, lecz zwykłym ziarnem, na przykład pszenicznym lub jakimś innym.
12.BRYTYJKAA to, co siejesz, nie jest przecież tym ciałem, które ma powstać, lecz gołym ziarnem, może pszenicznym, a może jakimś innym;
13.POZNAŃSKATo, co siejesz, nie ma kształtu rośliny, która wyrośnie, lecz jest tylko zwykłym ziarnem, na przykład pszenicy lub innym,
14.WARSZ.PRASKATo, co zasiewasz, nie jest od razu ciałem, którym ma się stać potem, lecz zwykłym ziarnem, na przykład pszenicznym lub jakimś innym.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I co siejesz? Nie siejesz ciała, które ma powstać, lecz siejesz nagie ziarno; jeśli się zdarzy zboża, lub któregoś z pozostałych nasion.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITNie zasiewasz przecież ciała, które ma powstać, lecz zwykłe ziarno, pszeniczne albo jakieś inne.
17.TOR.PRZ.A co siejesz, nie jest przecież tym ciałem, które ma wyrosnąć, ale siejesz nagie ziarno, trafi się pszeniczne lub jakieś z pozostałych;