« 1Kor 15:38 1 List do Koryntian 15:39 1Kor 15:40 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Nie każde ciało toż ciało, ale insze jednak ciało człowiecze, a insze mięso bydlęce, a insze ptasze, a insze rybie.
2.WUJEK.1923Nie każde ciało tóż ciało; ale insze ludzkie, insze bydlęce, insze ptasze, insze rybie.
3.RAKOW.NTNie każde mięso, tymże jest mięsem; ale inszeć mięso ludzkie, a insze mięso bydlęce, insze ryb, a insze ptaków.
4.GDAŃSKA.1881Nie każde ciało jest jednakiem ciałem; ale inszeć jest ciało ludzkie, a insze ciało bydlęce, insze rybie, a insze ptasze.
5.GDAŃSKA.2017Nie każde ciało jest jednakowe, ale inne jest ciało ludzi, a inne ciało zwierząt, inne ryb, a inne ptaków.
6.JACZEWSKIToż samo ma się i z ciałem naszem. Ciało ciału nierówne. Inne jest ciało ludzkie a inne bydlęce, inne ciało ptaków a inne ryb.
7.SYMONNie każde ciało jest temże samem ciałem: ale inne jest u ludzi, inne u czworonożnych, inne u ptaków, inne u ryb.
8.MARIAWICINie każde ciało takie samo jest ciało, ale inne jest u ludzi, inne u bydląt, inne u ptaków, inne u ryb.
9.DĄBR.WUL.1973Nie każde ciało jest tymże samym ciałem, ale inne jest u ludzi, inne u zwierząt, inne u ptaków, a inne u ryb.
10.DĄBR.GR.1961Nie wszystkie ciała są jednakowe, ale inne jest u ludzi, inne u zwierząt, inne u ptaków, a inne u ryb.
11.TYSIĄCL.WYD5Nie wszystkie ciała są takie same: inne są ciała ludzi, inne zwierząt, inne wreszcie ptaków i ryb.
12.BRYTYJKANie każde ciało jest jednakowe, bo inne jest ciało ludzkie, a inne zwierząt, jeszcze inne ciało ptaków, a inne ryb.
13.POZNAŃSKANie wszystkie ciała są jednakowe: inne ciała mają ludzie, inne zaś zwierzęta, ptaki i ryby.
14.WARSZ.PRASKANie wszystkie ciała są takie same: inne są ciała ludzi, inne zwierząt, inne wreszcie ptaków i ryb.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nie każda cielesna natura jest tym samym ciałem wewnętrznym; gdyż inne jest ciało wewnętrzne ludzi, a inne ciało wewnętrzne bydła, inne ryb, inne też ptaków.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITNie każde ciało jest takie samo. Inne jest ciało ludzi, inne zwierząt, inne ptaków, a jeszcze inne ryb.
17.TOR.PRZ.Nie każde ciało jest tym samym ciałem; ale istotnie inne jest ciało ludzi, a inne ciało zwierząt, jeszcze inne ryb, a inne ptaków.