« 1Kor 15:3 1 List do Koryntian 15:4 1Kor 15:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(15:4a) Iż też pogrzebion, i powstał dnia trzeciego, wedle pism,
2.WUJEK.1923A iż pogrzebion jest, iż téż powstał zmartwych trzeciego dnia według Pisma:
3.RAKOW.NTA iż był pogrzebion, i że był wzbudzon trzeciego dnia, według pism.
4.GDAŃSKA.1881A iż był pogrzebiony, a iż zmartwychwstał dnia trzeciego według Pism.
5.GDAŃSKA.2017Że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem;
6.JACZEWSKII odpowiednio też do przepowiedni tegoż Pisma został pogrzebiony i trzeciego dnia zmartwychwstał;
7.SYMONi że był pogrzebion, i że dnia trzeciego zmartwychwstał podług Pisma:
8.MARIAWICIi że został pogrzebany, i że trzeciego dnia zmartwychwstał według Pisma;
9.DĄBR.WUL.1973i że był pogrzebany, i że zmartwychwstał trzeciego dnia według Pisma,
10.DĄBR.GR.1961i że był pogrzebany, i że zmartwychwstał trzeciego dnia według Pisma,
11.TYSIĄCL.WYD5że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem;
12.BRYTYJKAI że został pogrzebany, i że dnia trzeciego został z martwych wzbudzony według Pism,
13.POZNAŃSKAzostał pogrzebany, trzeciego dnia zmartwychwstał, zgodnie z zapowiedzią Pisma.
14.WARSZ.PRASKAże został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia zgodnie z Pismem
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.że został pogrzebany i że według Pism jest wskrzeszony w trzecim dniu;
16.EIB.BIBLIA.2016.LITże został pogrzebany i że trzeciego dnia zmartwychwstał według Pism.
17.TOR.PRZ.I że został pogrzebany, i że został wzbudzony trzeciego dnia według Pism,