« 1Kor 15:49 1 List do Koryntian 15:50 1Kor 15:51 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574To lepak mówię bracia, iż ciało i krew królestwa Bożego odziedziczyć niemoże. Ani skaza nieskażenia odziedzicza.
2.WUJEK.1923A toć mówię, bracia! iż ciało i krew królestwa Bożego osiągnąć nie mogą: ani skaza nieskazitelności osięgnie.
3.RAKOW.NTA to mówię bracia, iż ciało i krew Królestwa Bożego odziedziczyć nie mogą, ani skazitelność onej nieskazitelności odziedziczy.
4.GDAŃSKA.1881To jednak powiadam, bracia! iż ciało i krew królestwa Bożego odziedziczyć nie mogą; ani skazitelność nie odziedziczy nieskazitelności.
5.GDAŃSKA.2017To zaś mówię, bracia, że ciało i krew nie mogą odziedziczyć królestwa Bożego ani to, co zniszczalne, nie odziedziczy tego, co niezniszczalne.
6.JACZEWSKIDla tego to tak mówię, bracia, bo ciało i krew nie osiągną królestwa niebieskiego; i uległe zepsuciu nie może wejść tam, gdzie zepsucia nie masz.
7.SYMONA to wam mówię, bracia, że ciało i krew królestwa Bożego posiąść nie mogą: ani skazitelność nieskazitelności nie osięgnie.
8.MARIAWICIA to wam mówię, bracia, dlatego, że ciało i krew Królestwa Bożego posiąść nie mogą, ani skazitelne nieskazitelności nie posiądzie.
9.DĄBR.WUL.1973A to powiadam, bracia, że ciało i krew nie mogą posiąść Królestwa Bożego ani też skazitelność nieskazitelności nie osiągnie.
10.DĄBR.GR.1961A to powiadam, bracia, że ciało i krew nie mogą odziedziczyć Królestwa Bożego, ani też skazitelność nie odziedziczy nieskazitelności.
11.TYSIĄCL.WYD5Zapewniam was, bracia, że ciało i krew nie mogą posiąść królestwa Bożego i że to, co zniszczalne, nie może mieć dziedzictwa w tym, co niezniszczalne.
12.BRYTYJKAA powiadam, bracia, że ciało i krew nie mogą odziedziczyć Królestwa Bożego ani to, co skażone, nie odziedziczy tego, co nieskażone.
13.POZNAŃSKAZapewniam was bracia, że śmiertelne ciało ludzkie nie jest w stanie osiągnąć królestwa Bożego, a to, co podlega zniszczeniu, nie może osiągnąć niezniszczalności.
14.WARSZ.PRASKAZapewniam was, bracia, że ciało i krew nie mogą posiąść królestwa Bożego i że to, co zniszczalne, nie może mieć dziedzictwa w tym, co niezniszczalne.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A to mówię, bracia, że cielesna natura i krew nie może odziedziczyć Królestwa Boga; ani ruina nie odziedzicza niezniszczalności.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITTo natomiast podkreślam, bracia, że ciało i krew nie są w stanie odziedziczyć Królestwa Bożego ani zniszczalność odziedziczyć niezniszczalności.
17.TOR.PRZ.To natomiast mówię, bracia, że ciało i krew nie mogą odziedziczyć Królestwa Bożego, ani to, co zniszczalne nie może odziedziczyć niezniszczalności.